AA
Verwerping Havenrichtlijn mag dokwerkers niet euforisch maken


Het EP verwierp het tweede Commissievoorstel voor een Havenrichtlijn met de steun van 532 stemmen voor, tegen 120 tegen en 25 onthoudingen. Ik ben opgetogen over dit resultaat. Dit voorstel was in alle opzichten slecht: van bij aanvang had iedereen wel een reden om er tegen te zijn.


Helemaal gerust mogen de havenarbeiders vooralsnog niet zijn. Volgende maand immers stemt het EP over de dienstenrichtlijn. Het is nu zaak om er voor te zorgen dat de transport- of havendiensten niet onder die regelgeving zullen vallen.


Dat het nieuwe Commissievoorstel geen meerderheid haalde is geen verrassing. De Commissie en de rapporteur zijn er op geen enkel moment in geslaagd om het aantal voorstanders te doen toenemen. Integendeel: met iedere vergadering over het voorstel, groeide het aantal tegenstanders.


Door het oorspronkelijke Commissievoorstel naar Straatsburg te sturen, bestond het risico dat er een voor de havenarbeiders - weze het loodsen of dokwerkers - slechter resultaat uit de bus zou komen. Deze verwerping is voor de arbeiders evenwel maar een eerste stap in de goede richting. In februari ligt de omstreden dienstenrichtlijn ter stemming voor. Wie nu om sociale redenen de havenrichtlijn heeft verworpen, moet dan ook amendementen steunen die voorkomen dat de havendiensten worden geliberaliseerd onder een ander regime.


Met de verwerping heeft de Groene fractie duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar meegaat in het dominante verhaal van steeds meer competitiviteit, steeds meer privatisering en steeds meer liberalisering. De Europese Groenen willen een ander Europa waar niet alleen de economie maar ook het sociale en het ecologische belangrijk zijn.


Ik ben het niet eens met de argumenten van voor-stemmers als zou het beter zijn geweest nu voor te stemmen omdat Europa de Wet-Major ter discussie zou kunnen stellen. Het is niet goed om op die beslissing vooruit te lopen. Hier lag een slecht voorstel ter tafel. Punt. Mocht in de toekomst blijken dat er nieuwe politieke actie nodig is, dan zal ik bij de eersten zijn om die te ondernemen.


Bart StaesEuropees Parlementslid voor Groen!Meer infoGroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?