AA
t'es nog al nie naor de wuppe!

 

Vandaag is het 9 mei en dus “Europadag”, de dag waarop we herdenken dat een moedig Frans politicus (nee niet Emmanuel Macron, maar Robert Schuman, in Luxemburg geboren Franse minister van Buitenlandse Zaken) de basis voor de huidige EU legde door de industrieën van Duitsland en Frankrijk aan elkaar te koppelen en zo oorlog te voorkomen. Een heel vrolijk Europa-feest zal het vandaag helaas niet worden. Half Europa reageerde maandag wel weer opgelucht: eerst werd Wilders niet de grootste bij de verkiezingen in Nederland en zondag werd Le Pen niet de grootste in Frankrijk. Maar dit soort eurosceptische populisten krijgen wél de stem van miljoenen Europese burgers. De oorzaken van deze anti-Europa stem zijn zo langzamerhand wel bekend. En dus zal de crisissfeer over de werking van de Europese Unie niet vanzelf overwaaien…

Vijf toekomstplannen...

Als de EU niet meer bakt van een Europees sociaal beleid, meer jobs voor jongeren, een echt duurzaam landbouwbeleid waarin boeren kunnen overleven, meer fiscale rechtvaardigheid, een effectieve strijd tegen belastingparadijzen, een duurzaam Europees energiebeleid, enzovoort, dan brokkelt de legitimiteit van de EU verder af. En dan komt er op een gegeven moment toch ergens een extreemrechtse politicus aan de macht.  

Het besef dat er iets moet gebeuren is intussen gelukkig wel aanwezig in de "Brusselse bubble”… daar was de Brexit wél een voldoende wake up call voor. Maar of dat ook zal leiden tot de juiste politieke actie, daarvoor zal moeten worden gestreden, binnen én buiten de politieke arena. 

Op 1 maart presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker enkele toekomstplannen voor het bijsturen van de EU. De Groenen delen wel de urgentie die Juncker in zijn analyse beschreef. De EU krijgt te maken met een nieuwe wereldorde, demografische verandering, digitalisering en klimaatverandering. En ja, ook voor al deze uitdagingen is Europese samenwerking nog steeds, of steeds meer onmisbaar. Geen enkel Europees land kan de grote uitdagingen van deze tijd alleen de baas. 

... op basis van marktdenken

Maar in de vijf mogelijke en vage toekomstscenario’s voor de Europese Unie, vergeet Juncker helaas opnieuw de mensen, de Europese burgers en de nood aan democratische vernieuwing en innovatie. Bij de geschetste opties ontbreekt tevens een breuk met het doorgeslagen marktdenken. De zogenaamde Europese neoliberale eenheidsworst of deftiger verwoord ‘de pensée unique’ is nog steeds alomtegenwoordig, ondanks het grote falen van dit model dat we dagelijks om ons heen kunnen zien.

De Groenen zijn daarom niet te spreken over de vijf toekomstscenario’s die Juncker schetst. Geen enkele van die scenario’s raakt écht aan de kern over de groeiende ontevredenheid over de EU. Wat Juncker eigenlijk voorstelt, is doorgaan op dezelfde weg die de problemen veroorzaakte en dan hopen dat de problemen wel overwaaien. Ene professor Albert Einstein zei al dat dat niet kan: de problemen oplossen met hetzelfde denken dat die problemen heeft veroorzaakt. 

Een zesde verhaal...

De Groenen vinden dat er een zesde scenario voor de EU ontbrak in de plannen van Juncker (waarschijnlijk ligt het ergens in een bureaulade van de Europese Commissie) en dus lanceerden ze dit scenario dan maar zelf. We deden dat wel in de lay-out van de Europese Commissie, zo kunnen ze het makkelijker overnemen en alsnog op hun website zetten. 

In ons zesde scenario staan waarden als duurzaamheid, transparantie, vrijheid, democratie, solidariteit  en mensenrechten centraal. Tegen 2025 wordt er iets gedaan aan de verlammende werking van stemmen bij unanimiteit, het bestuur van de eurozone wordt democratischer en transparanter (geleid door een eurocommissaris), het rigide besparingsbeleid is verlaten en er wordt geïnvesteerd in een pan-Europese duurzame energieproductie, er komt een fiscale (één vennootschapsbelasting in hele EU) en sociale harmonisering (een Europees minimumloon en werkloosheidssysteem) in Europa en op nationaal niveau gaan de verkiezingscampagnes steeds meer over Europese thema’s waardoor er nog meer Europese politieke families ontstaan. Europese burgers kunnen er door strengere regels op vertrouwen dat belangenvermenging wordt voorkomen, de lobby-invloeden worden ingeperkt, en het hervormde burgerinitiatief (ECI) maakt dat burgers meer inspraak kunnen hebben in Europese besluitvorming. Er wordt verder gewerkt aan het betrekken van verschillende besluitvormingsniveau’s (lokaal, regionaal, nationaal) om burgers inzicht en inspraak te garanderen. Zo groeit de betrokkenheid van mensen bij de EU in plaats van de groeiende vervreemding.    

In internationaal opzicht neemt de EU weer een rol op als motor van vrede en conflictpreventie door beleidsdomeinen als handel en landbouw meer coherent te maken, door een buitenland en veiligheidsbeleid beter op elkaar af te stemmen. 

Want ook al ruikt het in Europa al bijna tien jaar naar crisis en zit er te veel scheef binnen de EU, geloof het Zesde Metaal, want ‘t es nog al niet naor de wuppe…!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?