AA
Stemming dienstenrichtlijn zet deur wagenwijd open voor drieste liberalisering

De EP-commissie "Interne Markt" heeft tijdens de stemming op 22 november 2005 een gouden kans laten liggen om de dienstenrichtlijn grondig aan te passen en te verbeteren. Op drie basispunten, waaronder het omstreden land van oorsprongprincipe, heeft Interne Markt ervoor gekozen het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie te volgen. Ook komt er geen harmonisatie van de nationale wetgeving, nochtans een vereiste voor het volledig opengooien van de dienstensector. Daarmee staat de deur open voor een drieste liberalisering van de diensten op de Europese markt.

Cruciaal punt in de dienstenrichtlijn die vorige legislatuur door oud-commissaris Bolkestein werd voorgesteld, is het 'land van oorsprong' beginsel. Dat stelt dat bedrijven gebonden zijn aan de wetgeving uit het land waar ze gevestigd zijn, niet aan die van het land waar ze aan de slag gaan. Dus een Pools bedrijf dat in België opdrachten uitvoert, moet zich niet schikken naar de Belgische sociale wetgeving, maar naar de Poolse. Dat is een regelrechte uitnodiging voor allerhande bedrijven om te verhuizen naar landen met een zwakke sociale regelgeving. Maar dat is niet alles: de dienstenrichtlijn zou ook voor onder andere veiligheidsvoorschriften en milieuregels gelden. Tijdens de stemming in de commissie 'Interne markt' werd dit beginsel goedgekeurd, niettegenstaande enkele parlementairen in de pers het tegendeel beweerden.


Eén lichtpunt: voor gezondheidszorg, audiovisuele diensten, watervoorziening en afvalverwerking geldt het 'land van oorsprong' beginsel niet. Die blijven dus gebonden aan de regels van de verschillende lidstaten.

Andere zogeheten diensten van algemeen belang blijven echter onder de dienstenrichtlijn vallen. Daar verzet ik me sterk tegen -- samen met de hele Groene fractie. Drinkwater en afvalverwerking bijvoorbeeld moeten niet aan de grillen van de vrije markt over gelaten worden. Bij nutsbedrijven gaat winst maken nog altijd voor op de kwaliteit van de dienstverlening.

Daarom roep ik mijn collega's van de andere fracties op om onze actie "De Europese Oproep" te ondertekenen. Met de Oproep pleiten we ervoor om de dienstenrichtlijn grondig aan te passen tijdens de plenaire stemming. Lukt dat niet, dan missen we een gouden kans om de Europese Unie als bumper te laten fungeren tegen de negatieve gevolgen van de globalisering.

Lees meer over "De Europese Oproep"

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?