AA
Resultaat EU-lentetop klimaat en energie: stap vooruit, maar te mager voor een trendbreuk

Iedere stap in de goede richting om de verandering van het klimaat tegen te gaan is een goede stap. De EU erkent nu tenminste dat er iets aan de hand is en dat de opwarming van de aarde moet worden bestreden. Toch hebben de EU-staatshoofden en -regeringsleiders vandaag een kans gemist om daadwerkelijk een trendbreuk te verwezenlijken. We betreuren de voorzichtige houding inzake het stellen van bindende doelstellingen voor energiebesparing en energievernieuwing, maar zijn wel tevreden over het feit dat de EU niet zonder meer inzet op nucleaire energie wanneer het erom gaat de klimaatverandering te bestrijden.

Gelukkig heeft de afscheidnemende Franse president Chirac het niet gehaald met zijn quasi hilarische voorstel om nucleaire energie te laten benoemen als ‘hernieuwbaar’. Toch wordt kernenergie wel nog steeds gezien als een middel om de elektriciteitsvoorziening binnen Europa veilig te stellen. Dit klopt niet. Uranium is vaak afkomstig uit politiek onstabiele landen. Bovendien zijn de voorraden beperkt en is er aan het huidige verbruikstempo slechts voldoende uranium voor de eerstkomende 50 tot 60 jaar.

Het is een gemiste kans dat hernieuwbare energie niet wordt gezien als de garantie voor meer energiezekerheid. De bindende doelstellingen voor CO2-reductie van 20% tegen 2020 zijn ook te laag. Deze reductiedoelstelling zorgt er weliswaar voor meer hernieuwbare energie in de energiemix, namelijk 25% voor verwarming en 35% voor elektriciteit. Maar de doelstelling voldoet niet om de nodige reducties te halen op langere termijn, namelijk 50% uitstootreductie tegen 2030 om zo tegen 2050 de nodige uitstootreductie van 80 à 90% te realiseren om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Die 30% is bovendien haalbaar. Simulaties van de Europese Commissie tonen aan dat gewoon al met 20% hernieuwbare energie en 20% energiebesparing de CO2-uitstoot tegen 2020 zal worden verminderd met 24%. De Europese Raad verkoos gewoon om onder die lat door te lopen, ipv. te proberen om erover te springen. In dat opzicht is het bovendien ook een beetje ridicuul om die 30%-drempel te laten afhangen van de inspanningen die andere ontwikkelde landen doen. Geloven dat de VS, India, Brazilië of China omwille van de mooie voornemens van de EU extra maatregelen zullen nemen, getuigt van een grenzeloze naïviteit. Dit is geen ernstig bod en dat weten de EU-verantwoordelijken ook. Groen! is bovendien niet te spreken over het feit dat in de Belgische onderhandelingsnota stond dat de limiet inzake windenergie bereikt was. Dit is absoluut niet het geval.

De conclusies van de Top inzake energie-efficiëntie geraken niet verder dan ‘het benadrukken van de noodzaak’ ervan. Dit moet nochtans centraal staan in de Europese energiepolitiek. Energie-efficiëntie zal de CO2-uitstoot verminderen, de afhankelijkheid van import uit derde landen doen afnemen en zorgen voor een spectaculaire aangroei van banen. De Europese staatshoofden en regeringsleiders hadden ook gerust meer mogen inzetten op het terugdringen van de uitstoot door het transport, nochtans verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale CO2-uitstoot in de EU. Groen! steunt de 10%-doelstelling voor biobrandstoffen op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat zij voldoen aan echte ecologische criteria en niet ten koste gaan van de voedselveiligheid.

De EU laat de lidstaten vrij om zelf hun energiemix te kiezen, zolang maar aan die 20% hernieuwbare energiebronnen wordt voldaan. De Europese Groenen en Groen! hadden liever gezien dat er wél bindende afspraken zouden zijn gekomen over de aandelen van de diverse soorten hernieuwbare energie omdat dit bv. betere mogelijkheden schept voor het openen van inbreukprocedures. Een vaste norm zorgt bovendien voor meer zekerheid bij potentiële investeerders.

Els Keytsman - Kandidaat voor Oost-Vlaanderen

Bart Staes - Europees parlementslid

Conclusies van de Raad (par. 27 ev.)

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?