AA
REACH: chemische industrie moet ware gelaat tonen


Groen! vraagt dat Fedichem, de federatie van de chemische nijverheid in België, ermee stopt het Europese wetsvoorstel over chemicaliën REACH te ondergraven. Als de sector liever geen reglementering van gevaarlijke chemische stoffen heeft, dan moet hij daar ook openlijk voor durven uitkomen.

In de milieucommissie van het Europees Parlement vindt er momenteel een belangrijk debat plaats. Die stemming die erop volgt is doorslaggevend zijn voor het verdere verloop van het debat rond REACH.

Onder druk van de chemische industrie dreigt een aantal parlementsleden door de knieën te gaan. REACH, ooit het paradepaardje van de Europese milieuwetgeving, zal helemaal verwateren.

Het oorspronkelijke voorstel gaat ervan uit dat een stof alleen op de markt kan komen als er eerst een basisset gegevens voorhanden is. In het jargon: 'No data, no market' .

Dat wordt op z'n kop gezet door amendementen die nu op tafel liggen. Bedrijven zouden zelf mogen kiezen welke informatie ze doorspelen. En toegang tot de markt zouden ze sowieso krijgen. De industrie steunt die voorstellen en heeft heel wat lobbywerk verzet om parlementairen aan haar kant te krijgen. Dat is een bocht om 'U' tegen te zeggen: Fedichem heeft in het verleden verklaard voorstander te zijn van het 'Geen gegevens, geen markt'-principe ...Het is echter nog niet te laat. In november buigt het voltallige parlement zich over REACH. Dan zal blijken hoe de kaarten vallen. Als de bedrijfsfederaties openlijk steun zullen betuigen aan een efficiënt REACH, kan dat het verschil nog maken. Als ze liever geen voorstel willen, dan moeten ze daar ook maar eerlijk voor uitkomen.

De chemische industrie draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Van de overgrote meerderheid van de 100.000 chemische stoffen op de markt zijn geen gegevens bekend over de effecten op gezondheid en milieu. Het is toch niet meer dan normaal dat een fabrikant die een stof produceert en verkoopt, ook weet wat de gezondheidsgevolgen ervan zijn. Nu is dat niet het geval. REACH kan daaraan verhelpen.

Bart Staes - Rudi Daems

EP-lid en Vlaams Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?