AA
Propaganda-oorlog rond ggo's bereikt nieuw dieptepunt

“Hoeveel arme mensen moeten sterven voor verzet tegen ggo's een misdaad genoemd wordt?”

Dat is de laatste zin uit de open brief die 107 Nobelprijswinnaars afgelopen week aan het Amerikaanse Congres stuurden, net voordat dit parlement moet beslissen over de etikettering van ggo's voor de Amerikaanse markt .

Vooral Greenpeace heeft de boter opgegeten volgens de brief, want het aanhoudend verzet van deze milieuorganisatie tegen de gouden rijst (met vitamine A verrijkte rijst) zorgt er namelijk voor dat vele duizenden kinderen sterven van honger of blind geboren worden. Ook de Belgische ggo-godfather Marc Van Montagu beweerde dit al meermaals: groene jongens en Greenpeace zijn verantwoordelijk voor de dood van arme kinderen omdat die ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden de ggo-teelten niet willen toepassen.

Misschien toch even enkele bedenkingen bij deze nogal doorzichtige PR-actie.

1. Het initiatief voor de brief kwam van de ggo-industrie. De voormalige PR-man van Monsanto belde zijn vrienden en kennissen om gezamenlijk gehoor te geven aan hun ongenoegen. De timing was strategisch: vlak voor een belangrijke stemming in het Amerikaanse parlement. Het past ook in het opdringen aan landen van deze ggo-techniek via allerlei humanitair verpakte samenwerkingsverbanden en verkoopstechnieken.

2. Van de 107 ondertekenaars is geen enkele wetenschapper rechtstreeks bij de ontwikkeling van ggo's of landbouw betrokken. Schoenmaker blijf bij je leest? Of zoals Nobelprijswinnaar Martin Chalfie zei: “Is er iets bijzonders aan Nobelprijswinnaars? Wij zijn toch niet meer bijzonder dan andere wetenschappers die onderzoek voeren en bewijs bijeen proberen te sprokkelen. Wij krijgen gewoon meer aandacht omdat we een prijs hebben gekregen.” Het inzetten van zogezegd neutrale wetenschappers is een veel gebruikte tactiek in dit debat: alsof politici en burgers niets meer in te brengen hebben over bijvoorbeld de sociaal-economische gevolgen van deze niet-zo-neutrale technologie.  

3. De mantra dat we de voedselproductie moeten verdubbelen tegen 2050 om de hele wereldbevolking te kunnen blijven voeden, houdt geen steek. Momenteel wordt 30% van al het voedsel verspild, bovendien kunnen we met de hoeveelheid die vandaag geproduceerd wordt, anderhalve keer de wereldbevolking voeden. We hebben dus geen ggo's nodig.

4. Honger is een politiek probleem. Dat kinderen in de ontwikkelingslanden een tekort hebben aan vitamines, ligt vooral aan de gebrekkige beschikbaarheid en variatie van de teelt van gewassen, aan slechte infrastructuur en de ongelijke verdeling van het voedsel. De meeste vitaminen krijgt een mens binnen door een gevarieerd aanbod aan voedsel, zoals fruit en groeten. Dat zegt ook de Wereldgezondheidsorganisatie.

5. De gouden rijst is een fabel. Zelfs na 20 jaar onderzoek, zijn de resultaten onbevredigend. De eerste versie van de rijst was zelfs zo “spectaculair”, dat kinderen een emmer rijst per dag zouden moeten eten om de hoeveelheid Vitamine A binnen te krijgen. Zelfs met de nieuwe generatie Golden Rice tonen tests aan dat het vitamine A-tekort er niet mee wordt opgelost. Men weet zelfs niet of die vitamine goed door het lichaam zou worden opgenomen. Die onzekerheden liggen dus niet aan legitiem protest van Greenpeace of andere 'groene jongens'. Vervolgens de dood van duizenden mensen in hun schoenen schuiven is nogal wansmakelijk.  

6. De ontwikkeling van een ggo is een ontzettend dure aangelegenheid. Dat geld wordt beter geïnvesteerd in ander onderzoek, zoals in agro-ecologie of het effectief aanpakken van de hongerproblematiek. Lees ook een eerder verschenen standpunt over dit onderwerp.

7. Ggo's dragen niet bij aan het milieu en de biodiversiteit, integendeel. Ze zorgen voor monocultuur, een gebrek aan biodiversiteit en zijn vaak glyfosaat-resistent. In eerste orde worden inderdaad minder pesticiden gebruikt (glyfosaat) maar al heel gauw treedt resistentie op en wordt er steeds meer gespoten. Als je de verkoop van pesticiden nagaat in die regio's waar ggo's massaal gekweekt worden (in de EU in Spanje bijvoorbeeld of de Verenigde Staten) dan zie je in de statistieken dat het gebruik van pesticiden de hoogte ingaat, en dat in steeds toenemende mate. Hoeft niet te verwonderen. De bedrijven die ggo's ontwikkelen zijn dezelfde die pesticiden ontwikkelen. Ze gaan heus niet iets in de markt zetten, waarbij hun omzet spectaculair daalt. Als pesticidengebruik op sommige plaatsen tijdelijk daalt, kan dat het gevolg zijn van het gebruik van landbouwzaden die ‘gecoat’ zijn met neonicotinoiden.  Er wordt dan wel minder gespoten met Round Up of ander gif maar die zaden zijn op hun beurt ook giftig voor de biodiversiteit. Ggo’s zijn de technologische kroon op een toxische visie op landbouw en voedsel.

Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?