AA
Paradise Papers: Hoe stoppen we deze praktijken nu en in de toekomst?

De voortdurende onthullingen uit de Paradise Papers geven ons nogmaals een blik in de duistere wereld van offshorebedrijven die gebruikt worden door zowel rijke individuen als grote bedrijven voor het ontduiken en ontwijken van belastingen.

Dit zoveelste schandaal toont nogmaals dat de lidstaten van de EU een versnelling hoger moeten schakelen en het eens moeten worden over belangrijke maatregelen zoals een openbare, transparante  rapportering land per land of publieke registers van eigenaars van bijvoorbeeld dochterbedrijven en stichtingen, wat ook meer transparantie zou creëren in wie nu welke vennootschapsbelastingen betaalt.

Het zogenaamde PANA-committee gaf aanbevelingen met concrete politieke voorstellen om activiteiten – zoals ze aan het licht kwamen in de Paradise Papers – in de toekomst te vermijden. Het eindrapport zal gestemd worden in december.

De voorstellen van de Groenen

Het proces voor het opstellen van de ‘zwarte lijst’ van belastingparadijzen zou transparanter moeten verlopen en het Europees Parlement zou moeten betrokken worden bij herzieningen.

Voorstellen om een betere samenwerking tussen EU-lidstaten op vlak van belastingen te bewerkstelligen, zodat een Europees land alle informatie kan verstrekken die noodzakelijk is om internationale belastingontduikers te vervolgen. (Zoals bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om meer belastinginformatie uit te wisselen)

Meer middelen investeren in het voorkomen van fiscale fraude.

Het beroepsgeheim mag niet gebruikt worden met als doel het organiseren, de bescherming of het verbergen van illegale praktijken of het schenden van de wet

Advocaten die cliënten adviseren moeten wettelijk medeverantwoordelijk worden gesteld wanneer ze belastingontduiking, witwaspraktijken of agressieve belastingconstructies opzetten die strafbaar zijn. Wanneer ze deelnemen aan fraude zullen ze systematisch aansprakelijk gesteld worden, zowel strafrechtelijk als disciplinair.

Zorg ervoor dat boetes en sancties die opgelegd worden aan belastingontduikers en hun bemiddelaars niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Maak het verplicht dat fondsen altijd schriftelijk bestaan en geregistreerd zijn in de lidstaat waar het fonds gecreëerd is, bestuurd wordt of opereert. Zo wordt vermeden dat fondsen verkeerd gebruikt worden voor belastingontduiking of witwaspraktijken.

De lidstaten dienen verjaringstermijnen te herzien voor witwaspraktijken om tijdverlies te vermijden als gevolg van het falen van de bevoegde autoriteiten om actie te ondernemen.

Pas de definitie aan van wat een belastbare aanwezigheid van een bedrijf in een land is, om zo onder andere de problematiek van het belasten van de digitale economie op te lossen.

Een Europees wetsvoorstel presenteren om het probleem van de verplaatsing van het hoofdkwartier van een bedrijf binnen de EU om belasting te ontwijken aan te pakken, inclusief regelgeving rond de zogeheten ‘brievenbusbedrijven’ en ook die te counteren.

Introduceer een bronbelasting of gelijkaardige maatregelen om ervoor te zorgen dat winsten de EU niet onbelast kunnen verlaten.

Beoordeel het lidmaatschap van de lidstaten in investeringsprogramma’s en in welke mate ze de EU-wetgeving naleven, inclusief verplichtingen tegen witwaspraktijken.

Start een inbreukprocedure tegen lidstaten die niet conform handelen ten opzichte van de wet in de EU.

Roep een permanent onderzoekscomité in het leven in het Europees Parlement naar model van het onderzoekscomité in het Amerikaanse Congres.

Geen enkel bedrijf noch bemiddelaar die betrokken zijn in belastingparadijzen mogen nog genieten van Europese subsidiëring.

Geen enkel bedrijf voor overheidsopdrachten mag nog toegankelijk zijn voor bedrijven die betrokken zijn in belastingparadijzen.

Maak een minimumtarief voor belastingen in Europa, op zijn minst in een herziening van de Interest & Royalty Directive.

Boekhouders en bedrijven die aan financiële of belasting gerelateerde dienstverlening doen, moeten gescheiden worden om belangenvermenging te voorkomen.

Alle bedrijven zouden verplicht moeten worden om de oprichting van een offshore structuur economisch te verantwoorden.

Zet wetgeving op met als focus meer fiscale samenwerking, inclusief een verplichting om groepsverzoeken te beantwoorden om zo internationale belastingontduikers te kunnen vervolgen.

Roep het Verenigd Koninkrijk (UK) op om hun 'overzeese gebieden' te reguleren gezien hun zeer prominente aanwezigheid in de Panama Papers.

​Hervorm de Europese gedragscode voor bedrijfsbelastingen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?