AA
Out-of-the-box' oplossing voor Brexit: EMA én EBA

English version - version française

Extended English version - version française étendue


Door de Brexit wil de Europese Commissie zo snel mogelijk een nieuwe locatie vinden voor de Europese agentschappen in Londen. Het Europees Parlement wil al jaren een einde aan het geldverslindende heen-en-weer gereis tussen Brussel en Straatsburg. De oplossing voor beide is in feite heel eenvoudig en vergt louter een beetje politieke creativiteit en ‘out-of-the-box' denken.

Door de Brexit is het niet meer dan logisch dat men een nieuwe plek wil vinden voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en de Europese Bankenautoriteit (EBA), beide gevestigd in Londen. Tijdens de Brexit-top van 29 april 2017 werden daarom behalve het Brexit-onderhandelingsmandaat voor hoofdonderhandelaar en voormalig Commissaris Michel Barnier, ook de criteria besproken die Europees Commissievoorzitter Juncker en Raadspresident Tusk voorleggen voor de hervestiging van EMA en EBA.

Duidelijkheid nodig

Het is inderdaad van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomstige vestigingsplaats van beide instellingen. Guido Rasi, de uitvoerende directeur van EMA, waarschuwde enige weken geleden al dat er een uittocht dreigt van erg gespecialiseerd personeel, als er niet snel uitsluitsel komt over de toekomstige nieuwe zetel van EMA. Het verlies van die kennis is potentieel zeer schadelijk voor de EU omdat dit agentschap toeziet op de deugdelijkheid en veiligheid van alle medicijnen op de Europese markt. Hetzelfde braindrain-gevaar dreigt ook voor EBA en het hoeft geen betoog dat stevig toezicht op de financiële instellingen ook de stabiliteit van de hele EU dient.

Maar het valt te vrezen dat de uiteindelijke beslissing een koehandel wordt tussen de 27 lidstaten die allemaal graag een EU-agentschap op hun grondgebied willen en dat er dus niet op een redelijk en kostenbewuste manier wordt nagedacht over de hervestiging. En omdat iedere crisis ook een opportuniteit biedt, is dit de oplossing: vestig beiden in Straatsburg, een Europese symboolstad, waar een prestigious gebouw en infrastructuur drie weken per maand leeg staat. Daarmee besparen we ook honderden miljoenen euro omdat de duizenden  ambtenaren, parlementsleden en hun medewerkers niet langer één keer per maand naar Straatsburg moeten afreizen. Frankrijk en de stad Straatsburg verliezen geen inkomen, noch gezichtsverlies, omdat het reizende Europese circus er niet meer neerstrijkt. Wel integendeel, iedereen wint.

Onrealistisch idee? Dit zijn de feiten op een rijtje.

Het Geneesmiddelenagentschap is een zeer gewilde bruid. Het beschikt over een jaarlijks budget van 322 miljoen euro. Het telt 890 vaste expert-medewerkers. Het wordt omringd door een uitgebreid netwerk van 4000 nationale ambtenaren, regelgevers en wetenschappers die meerdere malen per jaar in de gebouwen van het Agentschap moeten vergaderen. Binnen het EMA worden er jaarlijks 36.000 vergaderingen georganiseerd. Iedere dag vliegen 400 personen naar het EMA om er de nodige dossiers en beslissingen voor te bereiden. Het personeel is erg gevarieerd: 6,63 % heeft de Britse nationaliteit, 12,58 % de Franse, 12,36 de Italiaanse, 10,67 de Spaanse en 6,4 de Duitse.

De toekomstige vestigingsplaats van het EMA moet dus een plaats zijn met voldoende hotelaccommodatie (minstens 350 hotelkamers per nacht, 5 dagen per week), goede gezondheidszorg, een goed onderwijsaanbod, een goede infrastructuur en aangenaam leefklimaat. Dat is in Straatsburg allemaal het geval.

Daartegenover staat wel dat het EMA in 2011 een huurcontract aanging voor het nu gebruikte gebouw in London. Daarbij maakten de onderhandelaars helaas de fout dat er geen opzegtermijn bedongen werd voor het eventueel voortijdig verlaten van de premises. Dat betekent dat de Europese belastingbetaler de komende jaren nog 347,6 miljoen zal moeten betalen voor de huur van het gebouw in London. Die kostprijs kan met extra lasten zelfs oplopen tot 400 miljoen euro.

One seat

Anderzijds leeft er binnen het Europees Parlement al vele jaren de sterke wens om nu eens eindelijk een halt toe te roepen aan de maandelijkse verhuis tussen Brussel en Straatsburg. Dat gaat gepaard met tijdsverspilling, heel wat extra kosten, een niet-klimaatvriendelijk en niet-gezinsvriendelijk gereis. Bovendien is het één van die symbooldossiers die de Europese Unie al jaren een slecht imago opleveren. De plenaire vergadering van het EP koos op donderdag 27 april 2017 nog maar eens voor “één zetel”. 425 EP-leden stemden voor, 141 tegen, en 78 onthielden zich. Een comfortabele meerderheid dus.

Veel Europese burgers vragen - niet ten onrechte – om een eind te maken aan dat reizend volkstheater, zeker wanneer ze vernemen dat de georgrafische spreiding van het Europees Parlement jaarlijks 114 miljoen euro kost (meest recente gegevens uit de kwijtingsresolutie EP, gestemd op 27 april 2017).

Tot nu toe veranderde er niets aan deze situatie omdat Frankrijk geen verdragswijziging ziet zitten. Het Verdrag van Europese Unie verplicht het EP immers om de 12 jaarlijkse plenaire zittingen in Straatsburg te organiseren. De Franse staat stelde bij iedere Verdragswijziging een veto tegen een verandering van die verplichting. Officieel wordt dan gebruik gemaakt van de mooie retoriek dat Straatsburg de hoofdstad is van de Elzas, de regio die eeuwenlang heen en weer werd geslingerd tussen Duitsland en Frankrijk.
Straatsburg is dus nu een symbool van Europese vrede. In werkelijkheid spelen uiteraard…de centen. Het maandelijkse bezoek van het EP met de 751 parlementsleden, hun medewerkers, de ambtenaren van het Parlement, de journalisten en de lobbyisten, legt de stad en de streek niet bepaald windeieren. Het is niet meer dan logisch dat Straatsburg deze bron van inkomsten niet kwijt wil. Daarom zal ieder voorstel om deze blockage door Frankrijk te doorbreken, dus ook positieve sociaal-economisch effecten moeten hebben voor de stad Straatsburg en de regio er omheen.

Out-of-the-box denken!

Als de Staatshoofden en Regeringsleiders van Europa ook maar even "out-of-the-box" durven denken dan koppelen ze de hervestiging van EMA en EBA dus aan de keuze voor één zetel van het EP.
EMA en de Bankenautoriteit kunnen gebruik maken van de gebouwen van het EP in Straatsburg. De ene langs de ene kant van de rivier, de andere langs de andere kant van de rivier. Beide gebouwen tellen voldoende kantoren voor de vaste medewerkers. Er zijn ruim voldoende vergaderzalen en er moeten quasi geen extra kosten gemaakt worden. Vestigen we de agentschappen in andere steden dan zal daar zeer waarschijnlijk ook weer opnieuw gebouwd moeten worden, met forse prijskaartjes.

Door het EP alleen nog te laten werken in Brussel en Luxemburg bespaart men ook flink op de kosten van de geografische spreiding van het EP. Op minder dan 4 jaar tijd heeft men de kosten terug verdiend, die moeten worden doorbetaald voor het verder huren van het EMA-gebouw in London (400 miljoen euro) en nadien is de besparing netto-winst. Tenzij de heer Barnier daar een gentlemen’s agreement kan uitwerken met de Britse premier.
De stad Straatsburg beschikt over een goed hotelaanbod én heeft reeds een aanbod van internationaal onderwijs omdat de Raad van Europa en het Hof van de Rechten van de Mens er gevestigd zijn. Met de vestiging van beide EU-instellingen behoudt de stad een sterke internationale uitstraling. De vesting van beide agentschappen zorgt ook voor voldoende opbrengsten in de horecasector (niet 3 avonden per maand zoals nu met het EP, maar 5 dagen per week, en 4 weken per maand).

Ik ben ervan overtuigd dat hier een unieke en historische kans ligt om de Europese burger een duidelijk signaal te geven dat de Europese leiders zuinig en verstandig kunnen omgaan met de financiële middelen van de Europese belastingbetaler. EMA en EBA hervestigen in Straatsburg en het EP laten werken in Brussel getuigt simpelweg van kostenbesparend denken en gezond verstand, zonder daarom de sociaal-economische positie van Straatsburg in gevaar te brengen.

Bijkomend voordeel: dit advies is geheel gratis en kan nog dit jaar worden ingevoerd. Gewoon doen!

Bart Staes
 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?