AA
Orban en De Wever, samen één Europees front tegen vluchtelingen

Zondag worden de Hongaren in een referendum gevraagd of de Europese Unie zonder de toestemming van het nationale Parlement verplichte hervestiging van niet-Hongaren (lees vluchtelingen) mag opleggen. Ik ben niet per se tegen referenda, maar dit is er eentje dat thuishoort in de reeks ‘boerenbedrog’. Een reeks waar wel vaker populisten en extreemrechtse politici een hoofdrol in spelen.

Waar populistische politici als Orban, Farage, Le Pen en ook De Wever elkaar vinden, is dat ze in meer of mindere mate en ieder op zijn/haar eigen manier, bijdragen aan het creëren van een vijandige stemming. De vluchtelingencrisis zou makkelijk te beheersen zijn mocht er meer solidariteit zijn. Het zijn deze anti-Europese politici of zelfverklaarde eurorealisten die ervoor zorgen dat de Europese Unie terughoudend is in het opvangen van oorlogsvluchtelingen.

Europa legt nog wat poen op tafel, maar wil deze getraumatiseerde mensen eigenlijk het allerliefst opvangen in uitzichtloze en overvolle kampen aan de rafelranden van ons rijke en welvarende continent. De Wever pleitte vorig jaar zelfs voor een herziening van de Conventie van Genève. We kunnen over veel discussiëren, maar die Conventie is net als de Grondwet geen vod papier.

Waarover gaat het referendum eigenlijk? Vorig jaar werd het Europees hervestigingsplan van de Europese Commissie goedgekeurd door de Europese Raad, dat is de vergadering van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Die beloofden Griekenland en Italië ter hulp te schieten en 160.000 vluchtelingen te verspreiden over de EU. Solidariteit heet zoiets. Volgens een objectieve verdeelsleutel zou België 3812 vluchtelingen opnemen, Hongarije 1294. Dat is 0,01% op een totaal van een kleine 10 miljoen Hongaren. De reactie van Orban? "Ons land wordt overspoeld!" En nu wil men hierover het volk raadplegen.

Volksopstand

Exact 60 jaar geleden, in 1956, ontvluchtten bijna 200 000 Hongaren Hongarije als gevolg van de Hongaarse volksopstand tegen de Sovjet-Unie. België ving toen 3000 vluchtelingen op en tijdens de hele periode van de Koude Oorlog zelfs zo’n 7000. De opvang van 1294 Syrische vluchtelingen is een kleine moeite voor de Hongaren, maar een wereld van verschil voor hen die met hun kinderen oorlog en waanzin ontvluchten. Medemenselijkheid, solidariteit en mensen in nood helpen, zijn mooie waarden. Raar dat populisten vergeten dat hun landgenoten enkele decennia geleden zelf op de vlucht moesten voor geweld en vervolging. Andere burgers zorgden toen wel voor opvang.

De Europese Raad was in meerderheid gewonnen voor solidaire spreiding. Orban was tegen het voorstel, maar bevond zich in de minderheid. Hongarije stapte daarop naar het Europees Hof van Justitie dat nog geen uitspraak deed. De christendemocraat Orban organiseert het referendum enkel om zich gesteund te voelen in zijn anti-EU retoriek. Wellicht ook om een Hungrexit voor te bereiden. En het is meegenomen dat de referendumcampagne de aandacht afleidt van andere zaken zoals de afbouw van een democratische rechtsstaat.  Alles wordt op één hoop gegooid: vluchteling, migrant, terrorist of aanrander.

Rechts, rechtser, rechtst

Het is een tactiek die opgang maakt. Ook bij ons. De zogezegd per ongeluk gedeelde tweet van Francken met wansmakelijke migranten-humor. De zomerballonnetjes: het boerkini-verbod, het voorstel een noodtoestand in te roepen om mensen op te kunnen sluiten zonder rechterlijke toetsing. Recenter nog het voorstel om kinderen (!) van 14 jaar een enkelband aan te meten of illegale huiszoekingen bij sans-papiers te organiseren. De N-VA-voorstellen sporen met die van Orban: angst zaaien, repressieve maatregelen bepleiten en slachtoffers zoeken om het extreemrechtse gedeelte van hun achterban te bedienen.

Die tweespalt en haatzaaierij moet stoppen. Men speelt met vuur, overal in Europa. Elke burger is een mens van vlees en bloed en gelijk voor de wet, ongeacht huidskleur, religie, seksuele geaardheid of afkomst. Het zou politici sieren hun haatcampagnes en negatieve agressie gericht op minderheden en de zwaksten in de samenleving om te buigen en positief in te zetten.

Conflictpreventie?

De globalisering en (klimaat)vluchtelingen zijn een vaststaand gegeven. Hoge muren optrekken rond Europa zal niet helpen. Wanhopige mensen komen toch. Of geeft men straks de Europese grensdienst Frontex de opdracht op vluchtelingen te schieten? Het gebeurde helaas al enkele malen. Wat bereikt men door mensen tegen elkaar op te zetten? Nog meer gewapende conflicten? Gaan we binnenkort in Vlaanderen ook de anti-immigrantenspray van Wilders in Nederland en Denemarken invoeren? Dan bereik je net wat de idioten van IS en andere terreurgroeperingen willen: een op zichzelf gekeerde angstige samenleving, vol haat tegen hier levende (islamitische) minderheden.

Het lijkt me veel ernstiger te werken aan duurzame oplossingen die goed zijn voor de EU en de omliggende regio. De EU is het best geslaagde project in conflictpreventie ter wereld. We kunnen de problematiek van (oorlogs)vluchtelingen perfect aan. Maar dan is er nood aan solidariteit, een goede organisatie en mededogen. Niet aan het zaaien van angst en haat.

 

Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?