AA
Minder mest is de enige oplossing

Het Vlaamse mestbeleid faalt op alle fronten. Vlaams milieuminister Peeters moet dringend het roer omgooien. Hoe anders te reageren op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak over de nitraatrichtlijn.

Op 22 september werd in Luxemburg bekendgemaakt dat Vlaanderen veroordeeld wordt voor het niet naleven van de nitraatrichtlijn uit 1991. Daarmee volgt het Europese Hof van Justitie de eerdere aanbevelingen van de advocaat-generaal van het Hof.

In het arrest maakt het Hof het Vlaamse mestbeleid met de grond gelijk. De afbakening van de kwetsbare gebieden schiet tekort en de rapportering van het Vlaamse gewest laat te wensen over.

Eén ding is duidelijk: het roer moet worden omgegooid. Het huidige beleid faalt op alle fronten. Het nitraatgehalte van grond- en oppervlaktewater is zelfs opnieuw aan het stijgen. Maar de huidige Vlaamse regering lijkt het licht nog niet te hebben gezien.

KLEINE BOEREN DE DUPE

Onder druk van milieuminister Peeters wil de Vlaamse regering landbouwers opnieuw méér mest laten produceren. Het nieuwe mestbeleid dat binnenkort zal worden voorgesteld gaat uit van een toename van het aantal dieren in Vlaanderen.

Daarmee strooit Peeters de landbouwers zand in de ogen. De enige oplossing voor het mestprobleem is de afbouw van de veestapel. Er zijn gewoon te veel Vlaamse varkens.

Minister Peeters wil met verhandelbare mestquota werken. Boeren die minder mest produceren kunnen dan hun rechten verkopen aan boeren met een mestoverschot.

Peeters vergeet evenwel dat de kleine boeren het gelag zullen moeten betalen. Zij zullen uit de markt worden geduwd, ten nadele van de industriële veetelers.

GPS-MEST?

Niet alleen het mestbeleid faalt. Ook de handhaving van de huidige regels loopt spaak. Uit een uitgelekt rapport van de Mestbank blijkt dat er heel wat illegale transporten en lozingen van mest zijn. Daar wil minister Peeters wat aan doen, liet hij weten.

Op 21 september lanceerde hij een aantal voorstellen in de pers. Via GPS-systemen, administratieve vereenvoudiging en meer politiecontroles wil hij illegale mesttrafiek aanpakken.

Maar dat is dweilen met de kraan open. Meer controles helpen niet om het mestoverschot weg te werken. En de mestverwerking is ook al niet van de grond gekomen. Er is maar een oplossing: er moet minder mest worden geproduceerd.

25 MILJOEN EURO NODIG

Onder de vorige Vlaamse regering was er vooruitgang geboekt. Heel wat boeren kozen voor de zgn. 'warme sanering'. Ze kregen een hoge premie wanneer ze hun veestapel afbouwden.

Er moet minstens 25 miljoen euro voor opzij gelegd worden om de boeren garanties te kunnen bieden. Nu richt de Vlaamse regering het beleid vooral op het beschermen van de agrobusiness. De kleinschalige landbouwers blijven in de kou staan. De miserie is nog niet achter de rug. De veroordeling gaat enkel over het mestbeleid van voor 1999. Anno 2005 is de situatie nauwelijks veranderd; minister Peeters wil de klok zelfs terug draaien. Als er niet snel drastisch wordt ingegrepen, zou er wel eens een nieuwe ingebrekestelling kunnen volgen. Vlaanderen moet voor de volle 100% uitgeroepen worden tot kwetsbaar gebied. Een andere oplossing is er niet.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?