AA
Landbouwsubsidies: Leterme & Laruelle scheppen geen klaarheid

De bekendmaking van de lijst met begunstigden van de landbouwsubsidies, zoals op 18 oktober voorgesteld door Vlaams Minister-President Leterme is een lachertje. Met deze cijfers is een zinnige analyse of evaluatie onmogelijk. In plaats van echte transparantie te verschaffen, spuit Leterme nog meer mist. Hij neemt politici, media en burgers voor dommeriken. Het wordt afwachten hoe het BIRB de gegevens op 20 oktober zal ontsluiten.

De manier waarop Leterme de cijfers vrijgeeft zijn een aanfluiting van wat kan worden verstaan onder ‘vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen’. Hij bedelft geïnteresseerden met een massa cijfermateraal en gooit daarbij gemakshalve alles op één hoop. Dit heeft niets met openbaarheid van bestuur te maken.

Leterme faalt vooral omdat hij niet vrijgeeft welke steun precies wordt verleend. Gaat het om inkomenstoelagen? Om bijdragen in het kader van de plattelandsontwikkeling? Op basis van welke specifieke acties in de Europese begroting? Op al deze vragen blijft de Vlaamse minister-president het antwoord schuldig. Ook de begunstigden hebben er baat bij dat hier klaarheid in wordt geschapen. Nu kan de indruk ontstaan dat zij deze subsidies op een verkeerde manier aanwenden.

Een decent overzicht bevat veel meer gegevens dan deze die nu zijn vrijgegeven:

1. De naam van de begunstigde

2. De som verkregen via de eerste pijler (a) (met verwijzing naar specifieke actie, voorzien in de EU-begroting) in zoverre dit het aandeel van Vlaanderen betreft.

3. De som verkregen via de tweede pijler (a) (met verwijzing naar specifieke actie, voorzien in de EU-begroting)

4. De voorziene som mbt. co-financiering door Vlaanderen in de tweede pijler

5. Het totaal

Alleen door deze informatie mee te delen, kan je de gegevens juist interpreteren en wordt ook een vergelijking met andere landen mogelijk. Nederland geeft daarbij een uitstekend voorbeeld. Nu merk je alleen dat de banken de grootste begunstigden zijn. Waarschijnlijk komt dat door de rentesubsidies die de landbouwers in de mogelijkheid stellen lagere intresten te betalen. Alleen weet je dat niet zeker en zou de belangrijkste conclusie kunnen zijn dat ‘de banken goed voor zichzelf hebben gezorgd’.

Dit is voor Verhofstadt en Laruelle alvast een voorbeeld van hoe het niet moet.

Vlaanderen verdeelt maar een goed derde van de subsidies van het BIRB. En net bij dit laatste zitten de cijfers van de interventiesteun (a) en exportrestituties (a) die bestemd zijn voor de grote bedrijven. Als het de Vlaamse regering en Paars menens is met ‘goed en doelmatig bestuur’ dan nemen ze dit werk beter ernstig.

Bart Staes - Europees Parlementslid voor Groen!

Reactie op federale gegevens

(a) Handige, korte, verklarende overzichtsnota van de Nederlandse overheid

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?