AA
"Ik wil een veiligheidsmaatregel voor jonge kinderen in vliegtuigen"

Uw peuter als een crash test dummie?

Veilig op vakantie met uw kleine peuter op schoot in het vliegtuig? Vergeet het. Onafhankelijke simulatietests in Duitsland, de VS en Canada tonen aan dat een kind het niet overleeft als het vliegtuig tijdens het taxiën op de landingsbaan - dus voor of na het landen - een noodstop moet maken. De Europese Commissie belooft de zaak tegen oktober te hebben onderzocht. Nogal laat, als je weet dat vliegtuigmaatschappijen vanaf 16 juli 2008 kleine kinderen voortaan met een zogenaamde 'Loop-belt' moeten vastklikken.

De test toont aan dat de volwassene dubbel klapt als een vliegtuig bruusk remt en daarmee het kind verplettert.

Daarom wil ik dat het gebruik van een zogenaamde 'Loop belt' waarmee een kind aan de veiligheidsriem van een volwassene wordt vastgemaakt, aan banden wordt gelegd. De kwestie kwam ter sprake in het kader van Europese regelgeving over administratieve en technische regels in het vliegverkeer (EU OPS), die ook de werkcondities van het personeel in vliegtuigen regelt.

Het gebruik van de zogenaamde 'Loop belt' zou hierdoor toenemen en dat creëert een schijnveiligheid. De kwestie kwam dinsdagavond rond middernacht aan de orde in een mondelinge vraag van collega-parlementslid Eva Lichtenberger (Oostenrijkse Groene) in de Transportcommissie van het Europees Parlement.

Europees Commissaris voor Verkeer Tajani antwoordde dat hij eerst eigen wetenschappelijk onderzoek wil afwachten, vooraleer maatregelen worden afgekondigd. Tajani beloofde het parlement hierover in oktober te informeren.

Eerder bevestigde ambtenaren van de Europese Commissie in een brief aan de Groenen dat de 'Loop belts' geen veiligheid, maar juist een extra risico voor jonge kinderen vormen. De oplossing bestaat erin voor kinderen tot twee jaar ook een extra zitje in het vliegtuig te voorzien, waardoor zij zoals met een maxicosi in een personenwagen kunnen worden vastgemaakt. Liefst zonder dat kinderen tot twee jaar extra voor die stoel moeten gaan betalen, uiteraard.

Tegen dergelijke verplichtingen - voorzien in een resolutie van de Groenen - kwam er een actieve lobby van Europese luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en andere maatschappijen van de Star-Alliance op gang, waardoor andere politieke fracties de resolutie niet steunden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?