AA
Het klimaatverdrag van Parijs - stemverklaring

Het Europees Parlement stemde met een overweldigende meerderheid in met de ratificatie van de klimaatovereenkomst van Parijs. Dit is belangrijk en goed nieuws voor het internationaal klimaatbeleid en laat zien dat als er politieke wil is, zaken vooruit kunnen gaan. Multilaterale en internationale samenwerking loont.

De ratificatie door de Europese Unie is uitzonderlijk omdat de meeste EU-lidstaten waaronder België, nog niet hebben geratificeerd. Dat kan in theorie leiden tot een situatie waarbij de EU op de klimaattop in Marrakech onderhandelt namens lidstaten die zelf niet bevoegd zijn om iets te zeggen. Lidstaten zijn huiverig voor deze situatie, maar omdat landen als de VS en China zo snel ratificeerden, moest de EU wel mee. De keuze was of snelle ratificatie door de EU of een internationaal modderfiguur slaan én als EU helemaal niets te zeggen hebben. Het mes stond op de keel.

Vanaf nu telt de uitstoot van de zes lidstaten die al ratificeerden, mee richting de drempel van 55 procent uitstoot die de klimaatovereenkomst in werking doet treden. Daarmee wordt een gat van 3,1 procent aan uitstoot gedicht. De Overeenkomst van Parijs treedt begin november officieel in werking. Dat is op tijd voor het begin van de klimaattop in Marrakech.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?