AA
Het is tijd voor de EU om klokkenluiders te beschermen


Hoe Europese wetgeving ter bescherming van klokkenluiders er zou moeten uitzien

Er is een nood aan bescherming voor klokkenluiders en dat wordt Europees en nationaal erkend. Uit een recente publieke bevraging van de Europese Commissie blijkt dat maar liefst 96% van de respondenten akkoord zijn dat we wettelijk bindende minimumstandaarden moeten voorzien voor klokkenluiders in de EU.

Na verschillende oproepen van onder andere het Europees Parlement, vakbonden, journalisten, en nationale overheden ligt de bal nu in het kamp van de Europese Commissie. Zij werken momenteel aan een voorstel voor die wetgeving, dus wij hebben ons voorstel voor een richtlijn voor bescherming voor klokkenluiders aangepast en aan de Commissie bezorgd.

Dit zijn de standaarden die opgenomen zouden moeten worden in een nieuwe richtlijn:

•    Zowel publieke als private instellingen moeten verplicht worden om klokkenluiders te beschermen
•    Klokkenluiders moeten beschermd worden, op alle vlakken die onder de bevoegdheid van de EU vallen
•    Klokkenluiders moeten vrij zijn om hun informatie zowel intern als extern bekend te maken
•    Beweringen van klokkenluiders moeten snel en serieus behandeld worden
•    Er moet een brede definitie komen van wat beschermde openbaring is zodat klokkenluiders misdrijven kunnen blootleggen die het publiek belang dienen
•    Klokkenluiders zouden niet gestraft mogen worden omwille van hun bekendmakingen
•    Klokkenluiders zouden de bewijslast niet moeten dragen
•     Er zouden sancties moeten komen tegen diegenen die klokkenluiders, hun familie en/of collega’s lastigvallen
•    Klokkenluiders zouden recht moeten hebben op financiële compensatie, alsook juridische en psychologische ondersteuning
•    Het wettelijk en beschermd bekendmaken van informatie moet primeren boven geheimhoudingsregimes
•    Er moet een onafhankelijk advies- en monitoringorgaan opgesteld worden

Lees hier het volledige wetsvoorstel. Deel dit artikel op Facebook en Twitter om mee druk te zetten op de Europese Commissie!

Lees hier meer over ons werk rond klokkenluiders

Principes voor een Europese wetgeving
Argumenten voor wetgevende maatregelen die zorgen voor een gelijkmatige en doeltreffende bescherming van klokkenluiders in de EU
 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?