AA
Europa moet keuze Palestijnen respecteren

Qua democratisch gehalte waren de recente Palestijnse verkiezingen een lichtend voorbeeld voor de regio. Probleem: grote winnaar werd de als terroristisch geoormerkte Hamas. De groene fractie in het Europees Parlement vindt dat Europa ook met een door Hamas geleide regering moet samenwerken op voorwaarde dat geweld tegen burgers wordt afgezworen.

In Europa en de Verenigde Staten reageerden veel politici met ongeloof op de verkiezingsoverwinning van Hamas. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan haastte men zich te verklaren niet met terroristen te willen samenwerken. Financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit zou worden opgeschort indien Hamas de staat Israël niet zou erkennen.

Deze reacties zijn misplaatst. Iedereen kon zien aankomen dat Hamas veel stemmen zou krijgen en misschien zou winnen. Europa en de VS hebben enerzijds door hun pleidooi voor vrije verkiezingen de weg vrijgemaakt voor de overwinning van Hamas, maar anderzijds de organisatie steeds geboycot. Zodat ze elke kans om vooraf voorwaarden te stellen aan deelname van Hamas aan de officiële Palestijnse politiek hebben laten lopen.

De Europese Groenen wijzen er op dat wie voor democratie kiest in het Midden Oosten, de uitslag van deze verkiezingen moet erkennen. "Het is niet de democratie die het extremisme in de regio aanwakkert, maar de economische situatie en de onderdrukking. De Palestijnen hebben met hun stem de wereld wakker geschud: ze zitten economisch aan de grond en Israël blijft doorgaan met het bezetten van Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever.

Daarom mag het Westen de financiële hulp aan de Palestijnen - de belangrijkste bron van inkomsten voor de Palestijnse staat – niet afhankelijk maken van spoedige erkenning van de staat Israël. Er zijn drie belangrijke voorwaarden waaraan Hamas moet voldoen: het voortzetten van de wapenstilstand, het afzweren van geweld tegen burgers en de bereidheid om met Israël te onderhandelen.

Natuurlijk is het feit dat de militaire en de politieke vleugel van Hamas niet duidelijk gescheiden zijn problematisch. Het wapenpotentieel van Hamas is inderdaad angstwekkend. Ingebed in het Palestijnse staatsapparaat zijn wapens en strijders echter een stuk minder gevaarlijk dan erbuiten. Denk aan de ontwikkeling die de PLO heeft doorgemaakt: ook daar zagen we in het verleden een langzame maar zekere matiging in standpunten en acties door deelname aan het bestuur en druk vanuit de VS en Europa.

Onder eerdergenoemde voorwaarden is het een uitdaging voor de internationale gemeenschap om uit de door democratische verkiezingen ontstane situatie voordeel te trekken. Democratie kan een einde maken aan extremisme. De unilaterale politiek van Israël en het immobilisme van de corrupte Fatah-regering gaven ons tot voor kort weinig hoop op een doorbraak. De nieuwe constellatie in het Midden-Oosten kan, als we het slim spelen, leiden tot het heropenen van bilaterale onderhandelingen en winst betekenen voor zowel Israël als de Palestijnen.

Bart Staes

Europees Parlementslid Groen!

Resolutie van de groene fractie in het Europees Parlement over de uitslag van de Palestijnse verkiezingen en de situatie in Oost-Jeruzalem

De door het parlement aangenomen tekst

Rapport van de International Crisis Group "Enter Hamas: The Challenges of Political Integration"

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?