AA
CO2-uitstoot uit auto’s: écht meten is écht weten is écht kiezen

Een dikke tien miljard euro in 2016, dat is wat elf Europese lidstaten (samen goed voor 60% van alle Europese auto’s) toen misliepen aan wegenbelasting, simpelweg omdat de reële CO2-uitstoot van wagens niet echt gemeten wordt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport dat de Europese groene fractie vandaag publiceert. De misgelopen belastinginkomsten – zoals berekend door de fiscale onderzoeksbureau’s Green Budget Germany and Green Budget Europe -  zijn hallucinant.De cijfers uit dit rapport tonen vooral aan hoe groot de kloof is tussen hoeveel CO2 een auto volgens de fabrikant uitstoot en hoeveel er in werkelijkheid wordt uitgestoten. Die kloof groeit zelfs en bedraagt nu ongeveer (volgens het International Council on clean Transportation of ICCT) 42%. En als je dat vertaalt naar hoeveel wegenbelasting 11 Europese lidstaten hierdoor mislopen dan was dat voor België in 2016 zo’n 212 miljoen euro. Maar tussen 2010 en 2016 liep dat al op tot ruim 600 miljoen. Voor de elf landen is in totaal ruim 40 miljard euro.

Wat dit rapport vooral wil aantonen is dat we met ons collectieve belastingsysteem niet bijdragen aan het schoner en zuiniger maken van auto’s. En dat is gezien het grote aandeel van de uitstoot van verkeer bij klimaatverandering iets waarvan we weten dat het wel zou moeten. In hetzelfde jaar (2016) bedroeg dat aandeel voor België liefst 22,7%.

Het gaat er ons Groenen dus om niet om dat mensen méér belastingen moeten gaan betalen, het gaat er wél om dat je via een correcte fiscaliteit zeer veel goeds kan doen voor milieubeleid, voor luchtkwaliteit en in dit geval ook klimaatbeleid. De vervuiler betaalt, weet u nog?
 
Als mensen zouden kiezen voor wagens met een lagere CO2-uitstoot dan zouden de belastinginkomsten zelfs kunnen dalen, omdat je die onderwerpt aan een lagere wegenbelasting. Maar dan moeten de cijfers wel correct zijn.

Wij pleiten dus voor reële autotesten voor CO2-uitstoot, niet alleen in labo’s. Mensen moeten er echt op kunnen vertrouwen hoeveel brandstof hun wagen verbruikt en hoeveel CO2 die uitstoot.  Nu zal de invoering van de internationale WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) voor elke nieuw automodel sinds september 2017 zeker verbetering brengen. Maar volgens de experten van de NGO Transport&Environment zal ook die test niet zaligmakend zijn omdat het nog steeds niet om het testen van de reële rijomstandigheden gaat, hetgeen technisch wel degelijk mogelijk is.

In tegenstellng tot Dieselgate gaat het hier niet om fraude, maar misbruiken fabrikanten eigenlijk de lakse Europese regelgeving. Helaas zijn er nog steeds collega’s die de oren teveel naar de lobby van de machtige auto-industrie laten hangen.

Volstrekt onterecht, want zoals wij al vele jaren herhalen: strengere milieunormen zijn goed voor ons allemaal, goed voor de gezondheid, goed voro de toekomst van onze kinderen, goed voor de auto-industrie die wordt gedreven naar meer innovatie.  Innovatie wordt steevast tegengehouden door een stervende industrie de hand boven het hoofd te houden. We moeten ons gaan richten op beter openbaar vervoer en elektrische auto's. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar het schept ook blijvende werkgelegenheid.

Wij roepen de Europese Commissie en lidstaten op om deze scheef gegroeide situatie recht te trekken en correcte cijfers te gebruiken. Vervolgens kan er een correct fiscaal beleid worden gevoerd waarbij je auto’s met een lagere CO2 uitstoot minder belast.  Mensen krijgen zo een echte keuze.

Tot slot, een niet onbelangrijk "detail": de Groenen waren na het onderzoek rond Dieselgate sterk voorstander van een overkoepelende Europese autocontrole (net als de controle op banken nu ook deels via Europees niveau verloopt) omdat dat het risico op gesjoemel op landelijk niveau kan verminderen. Maar helaas was daar in het Europees parlement geen meerderheid voor...

Het rapport van de groenen kan je hier bekijken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?