AA
Brief inzake belastinghervormingen aan President Macron

De Franse President Macron bezoekt volgende week dinsdag het Europees Parlement voor een debat over de toekomst van de EU. Daarom stuurde ik hem samen met een aantal collega’s een brief waarin we hem oproepen de Europese wetsvoorstellen voor belastinghervormingen te deblokkeren en te steunen. Eerlijkere en transparante fiscaliteit in de EU is volgens ons cruciaal om Europese burgers vertrouwen te laten houden in de EU. Twee concrete voorstellen liggen al lang op de onderhandelingstafel maar een aantal de Europese regeringen weigeren elke vooruitgang: de Gemeenschappelijke Geconsolideerde Belastingvoet voor Bedrijven (CCCTB van bijvoorbeeld 25%)  én de publieke, openbare rapportering tussen landen (country-by-country reporting). Naast al gerealiseerde zaken zijn deze twee maatregelen volgens ons onlosmakelijk verbonden met de geloofwaardigheid van de EU. Lees hier de volledige brief in het Engels.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?