AA
Alle hens aan dek voor verwerping Havenrichtlijn

Deze week, op 18 januari, zal het Europees Parlement stemmen over de Havenrichtlijn. Om de druk op de Europarlementairen op te voeren, waren er enkele duizenden dokwerkers afgezakt naar Straatsburg. Zij willen een verwerping van de richtlijn.

Het ziet er naar uit dat het Europees Parlement zich aan de kant van de dokwerkers zal scharen. Binnen het EP bestaat er een coalitie tussen groenen, socialisten, Verenigd Europees Links en een aantal liberalen en christendemocraten om de Havenrichtlijn te kelderen.

Daartoe heb ik samen met de Groene fractie een aantal amendementen ingediend. In het eerste, en belangrijkste amendement, vragen we simpelweg de verwerping van de richtlijn. Er is geen economische noodzaak voor deze richtlijn, en voor de dokwerkers zou de goedkeuring ervan een sociale ramp betekenen.

Lukt het echter niet om de Havenrichtlijn weg stemmen, dan zijn er een aantal veiligheidstrappen ingebouwd. Ik heb een amendement ingediend om zelfafhandeling uit de tekst te halen. Dat is de praktijk waarbij de bemanning van de schepen zelf mag laden en lossen. Zelfafhandeling is niet alleen een bedreiging voor de sociale rechten van onze dokwerkers, het zal bovendien de veiligheid van het havenpersoneel in gevaar brengen.

Een tweede veiligheidstrap is dat de lokale cao's en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie in de Europese havens in de toekomst gerespecteerd blijven. De Havenrichtlijn, moest ze er dan toch komen, mag daar niet aan tornen.

Maar als we erin slagen de Havenrichtlijn te laten verwerpen, zijn nog niet alle zorgen van de baan. Het huidige voorstel voor de dienstenrichtlijn (beter bekend als de Bolkesteinrichtlijn) beslaat ook activiteiten in de havens -- wat evengoed tot sociale dumping zou kunnen leiden. Om dat te voorkomen zal de Europese Groene Fractie ook bij de bespreking van deze richtlijn een amendement indienen.

Over de uitslag van de stemming blijft het koffiedik kijken. Mocht het Commissievoorstel het toch halen, dan kan het nog alle kanten uit. Te hopen valt dat het voorstel aanzienlijk kan worden verbeterd. Maar het kan ook de andere richting uit. Het wordt opnieuw alle hens aan dek tegen de Havenrichtlijn.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?