AA
32Edito - GT73, een vreemd nummer!

GT73, een vreemd nummer!

Europa laat genetisch gemodificeerd koolzaad toe. (meer info)

De Europese Commissie maakte bekend dat ze genetisch gemodificeerd koolzaad (GT73) op de interne markt zou toelaten. Het zaad mag worden gebruikt voor de productie van veevoeder en voor industriële verwerking, bv. voor het maken van biodiesel. Na soja en palmolie is koolzaad de belangrijkste bron van plantaardige vetten die gebruikt worden in tal van voedingswaren.

Het koolzaad dat op de markt wordt gebracht door Monsanto was al eerder toegelaten voor menselijke consumptie in 1997. Maar omdat supermarkten liever geen genetisch gemanipuleerde producten in hun winkelrekken zien staan, was de markt voor GT73 zo goed als onbestaande.

Door GT73 nu ook toe te laten voor industrieel gebruik en voor gebruik als basis van veevoeder verandert de situatie volledig.

Vlees en zuivel afkomstig van dieren gevoederd met GGO’s moeten niet worden gelabeld. De consument weet dus niet of vlees of zuivel die hij koopt wel zonder ggo’s zijn geteeld.

Ook voor het industriële gebruik van GT73 is geen labeling vereist. Wie binnenkort biodiesel gaat tanken, weet niet of die afkomstig is van GGO's of niet.

Waarom is de goedkeuring van GT73 door de Europese Commissie omstreden? Belangrijkste reden is dat de meerderheid van de lidstaten tegen de toelating van GT73 heeft gestemd. Slechts zes lidstaten waren voor -- de andere onthielden zich of stemden tegen.

Maar er was geen gekwalificeerde meerderheid tegen de invoering van GT73. In zo'n geval mag de Commissie zelf beslissen om een beslissing al dan niet door te drukken. De Commissie besliste om de zes ministers (van de 25) die voorstemden te volgen.

De lidstaten stonden weigerachtig tegenover de toelating van GT73 omdat het nog onduidelijk is wat de gezondheidseffecten van GT73 zijn. Uit proeven bleek dat ratten die met GT73 werden gevoederd een 15% grotere lever kregen dan ratten die normaal koolzaad te eten kregen. Wat de reden hiervan is, is nog onduidelijk.

De Britse voedselveiligheidsautoriteiten (ACRE en ACAF) hebben verklaard bezorgd te zijn over de waargenomen effecten op ratten en raden daarom af GT73 toe te laten als diervoeder.

Bovendien biedt GT73 geen enkel voordeel voor de consument. De olie afkomstig uit GT73 is niet lekkerder, niet gezonder, niet merkelijk goedkoper en niet langer houdbaar. Hetzelfde geldt voor diervoeder op basis van GT73.

Ook het milieu heeft geen voordeel bij de kweek van GT73. Integendeel zelfs. Op velden waar ggo-koolzaad wordt gekweekt worden meer herbiciden gebruikt, niet minder. De enige die echt voordeel heeft bij de invoering van GT73 is Monsanto zelf. Het bedrijf verkoopt zowel de zaden van GT73 als het herbicide waartegen GT73 bestand is. Dubbele winst dus.

België heeft in december vorig jaar tegengestemd, net zoals de meerderheid van de andere ministers (Raadsbeslissing 20 december 2004). Maar er was geen 'gekwalificeerde meerderheid' en niet met de gewone 50% + 1-meerderheid. In zo'n geval mag de Commissie zelf beslissen om een beslissing al dan niet door te drukken. De Commissie besliste om de zes ministers (van de 25) die voorstemden te volgen.

Ik hoop dat België bij zijn oorspronkelijk standpunt zal blijven en een nationaal verbod op GT73 zal opleggen tot er zekerheid is over de effecten ervan. Voorts moeten producenten van vlees en zuivel zich verenigen en weigeren om nog ggo-voer aan hun dieren te voeren. Enkel biovlees zal nog gegarandeerd zonder ggo’s zijn gekweekt zijn. Wie dus de keuze wil hebben om vlees te kopen dat gegarandeerd ggo-vrij gekweekt is, kan maar best naar de bioslager gaan.

Bart Staes - Europees Parlementslid voor Groen!

** Vraag en antwoord over GGO's en Europa

** Milieuvoordelen van biolandbouw in Vlaanderen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?