AA
30Edito - Europa IS concreet
Europa IS concreet

Wat is dat toch met dat loze gezwets - excusez le mot - dat Europa niet concreet is. SP.a-voorzitster ad interim Caroline Gennez (DM - 13 juli 2005) is de zoveelste in de rij die Europa omschrijft als iets voor ingewijden. De Europese parlementsleden verwijt ze dat ze het maatschappelijke debat over Europa 'te weinig concreet' maken.

Gennez vindt dat de Europese parlementsleden hun werk niet doen. "De parlementsleden moeten ook zelf thema's aankaarten die de mensen beroeren." En daar zijn grondwetten of referenda niet bij, aldus Gennez. Een voorstel voor een grondwet dat nota bene twee landen helemaal op stelten heeft weten te zetten en dat in menig Vlaams volkshuis ongetwijfeld hetzelfde effect zou hebben gehad. Een voorstel bovendien dat een stap vooruit had betekend in de opbouw van een meer democratisch én een meer sociaal Europa. De Unie was er niet meteen een grote burgerdemocratie of een sociaal paradijs mee geworden, maar een stap vooruit was het wel. En daarop konden we dan weer verder bouwen.

Dat uitgerekend de blauw-rode coalitie, toch de vleesgeworden burgerdemocratische opendebatcultuur, het voorstel niet wilde toetsen aan de stem van het volk is jammer. Ongeacht de uitslag van een Belgisch referendum én de gevolgen daarvan: Paars heeft hier een kans laten liggen om het debat over Europa open te breken. Maar de mensen zouden zich wel eens kunnen laten leiden door de mogelijke toetreding van Turkije. En daar ging het voorstel niet over ... Of ze zouden het referendum kunnen aangrijpen om de regering de wacht aan te zeggen. En dat was niet de bedoeling ...

Ik spreek me niet uit over het werk van de regering. Er zijn genoeg mensen die dat kunnen. Maar over de toetreding van Turkije - blijkbaar toch hét grote struikelblok voor een referendum - wil ik wél even iets kwijt. In het Europees Parlement is er op 15 december jl. een resolutie goedgekeurd om - onder tal van voorwaarden - de onderhandelingen met Turkije van start te laten gaan. De socialistische fractieleider Schulz verwoordde deze keuze toen als volgt: "Niemand kan aan het begin van dit proces zeggen of het zal lukken. Maar het niet proberen zou een nalatigheid zijn!".

Wat is er verkeerd aan om deze boodschap in Vlaanderen uit te dragen? Ook Groen! vindt dit een perfect te verdedigen strategie. En komt daar open voor uit. Telkens weer is Groen! bereid te argumenteren waarom het achter deze keuze staat. En klinkt het niet, dan botst het. Maar dan is er tenminste een debat gevoerd: over de uitbreiding, de sociale dumping, de delokalisering, de cultuurverschillen, de integratie, de migratie en ga zo maar door. Allemaal concrete thema's, zo lijkt me, waar de mensen zeker zo veel van wakker liggen als van gratis bussen in Slovenië.

Dat die Europese debatten nu 'enkel voor de incrowd' zouden zijn, is nog zo'n gemeenplaats die me stilaan de gordijnen injaagt. Spreek eindelijk eens openlijk over Europa als werkelijkheid. En niet over een vage techneutenconstructie die alleen maar onheil brengt en die onze portie mosselen te duur maakt. Erken om te beginnen de eigen verantwoordelijkheid die mee gemaakt heeft van Europa wat het nu is en dreigt te blijven: één grote, geliberaliseerde markteconomie. Maar 'Europa' heeft zichzelf niet gemaakt, dat zijn de politici geweest. Ook deze in het rode kamp.

Er is een andere aanpak. Mobiliseer mensen voor een positief, sociaal en groen Europa. Geef een constructief alternatief. Niet 'wat mag niet van Europa', maar 'wat kunnen willen en doen wij in Europa'.

Als het er echt toe doet, weten mensen Europa heus wel te vinden. De havenarbeiders wáren er in Straatsburg. En ze zullen er weer zijn als het nieuwe voorstel hen niet zint. De softwareontwikkelaars vónden de Europese parlementsleden in hun strijd tegen het patenteren van software. Twee keer mét resultaat. Behoren dokwerkers en tal van open source-ontwerpers werkelijk tot een Europese incrowd?

Europa is niet het gedrocht dat mensen uitsluitend koeioneert met de geluidsniveaus van grasmaaiers. Het is bezig met onderwerpen die zeer concreet zijn. Het gros van de Vlaamse EP-leden is bezig met zeer concrete onderwerpen.

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?