AA
3 keer meer EU-middelen naar nucleair onderzoek dan naar hernieuwbare energie

Een analyse van de middelen voor het Zevende Kaderprogramma Onderzoek en Ontwikkeling in vergelijking met de middelen voor Euratom leert dat kernenergie drie keer meer EU-geld krijgt dan voorheen. Onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen gaat er 2,5 keer op vooruit. Verspreid over een periode van 5 jaar krijgt nucleair onderzoek 3,2 keer zoveel geld als dat naar duurzame energie.

Tussen 2007 en 2013 is er 2,35 miljard euro voorzien voor onderzoek naar niet-nucleaire energie. Daarvan is minimum de helft voor onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie. Die 1,77 miljard euro zijn een flinke stap vooruit vergeleken met de 453 miljoen euro die er waren uitgetrokken in het Zesde Kaderprogramma (2,5 keer meer). Goed nieuws dus.

Maar, 'elk voordeel heb z'n nadeel': in dezelfde periode gaat naar schatting 3,9 miljard euro naar nucleair onderzoek. De middelen daarvoor komen niet uit het gewone kaderprogramma, maar worden verdeeld via Euratom. Het Europees Parlement heeft voor het Euratomprogramma - in tegenstelling tot dat voor het 7de Kaderprogramma - alleen een adviserende stem. Het programma loopt ook geen zeven jaar meer, maar slechts vijf.

Van 2007 tot 2011 vallen er 2,75 miljard Euratomeuro's te verdelen. Dat is ruim meer dan de 1,35 miljard van de periode daarvoor. Het gros daarvan (1,95 miljard euro) gaat naar kernfusie. Met 2012 en 2013 ingerekend zou nucleair onderzoek over zeven jaar bedacht worden met EU-steun tussen de 3,8 en 4 miljard euro.

Het is vooral het ITER-project (Cadarache - Frankrijk) dat meer geld zal incasseren. ITER staat voor International Thermonuclear Experimental Reactor. Naast de EU voeren China, de VS, Rusland, Japan, India en Zuid-Korea onder de ITER-koepel onderzoek uit naar kernfusie. ITER is de ultieme natte droom voor wetenschappers. Bij kernfusie smelten atomen samen en geven daarbij energie af. Het is de manier waarop in de zon energie vrijkomt. Kernfusie slorpte in de periode 1986 tot 2006 al 4,2 miljard euro op. Men voorziet in het totaal een onderzoeksbudget - voor het ITER-project alleen - van 10 miljard euro.

Het project heeft nog geen platte prijs gespeeld. ITER verkopen als de oplossing voor het klimaatprobleem, is pure hypocrisie. Ten minste tot 2050 zal kernfusie geen stroom leveren aan het net. Dat zegt althans Chris Llewellyn-Smith, hoofd van het Brits centrum voor kernfusieonderzoek (UKAEA), en spilfiguur bij ITER.

Zo lang kunnen we niet wachten om het klimaatprobleem aan te pakken. Tegen die tijd moet Europa 80% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het geld voor nucleair onderzoek zou beter in hernieuwbare energie, energieopslag en energie-efficiëntie worden geïnvesteerd. Dat zijn de echte oplossingen voor het klimaatprobleem. 10 miljard euro zijn goed voor de bouw van 10.000 MW aan windmolenparken: schone elektriciteit voor 7,5 miljoen Europese huisgezinnen!

De cijfers geven opnieuw aan dat er bijzonder veel middelen worden geïnvesteerd in een energievorm waarvan het Europees Parlement op 14 december 2006 te kennen gaf dat het twijfelt aan de veiligheid en de efficiëntie ervan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?