AA
25Edito - Kernenergie is een kortzichtige oplossing voor het energieprobleem

Kernenergie is een kortzichtige oplossing voor het energieprobleem

Stem hier voor afschaffing kernenergie

Het economisch ontginbaar uranium volstaat voor de komende zestig jaar, zo stelt het Internationaal Atoomagentschap. Nadien is de grondstof op. De oplossingen om kernafval opnieuw als brandstof te hergebruiken zijn geflopt. Alle kweekreactoren zijn dicht wegens economisch en technologisch onleefbaar. De opwerkingsfabriek Thorp in het VK heeft begin mei de deuren gesloten vanwege een enorm lek van uranium en plutonium. Moeten we blijven investeren in een tussentijdse oplossing voor het energieprobleem die ons opzadelt met een afvalprobleem waar de mensheid de komende 240.000 jaar bijzonder voorzichtig mee zal moeten omspringen?

Bovendien is kernenergie een allesbehalve goedkope energiebron. De afgelopen 20 jaar heeft de EU 5,8 miljard euro gestopt in onderzoek naar kernenergie. Onderzoek naar hernieuwbare energie heeft slechts 1,8 miljard gekregen.

Niet alleen het onderzoek kost handenvol geld. Ook de kostprijs van het beheer van kernafval en het opruimen van nucleaire sites loopt torenhoog op. In België vloeit jaarlijks 463,7 miljoen euro naar de sector, betaald door overheid en consument. Maar de grootste vorm van overheidssteun krijgt de nucleaire sector cadeau onder vorm van een verzekeringsplafond. Kerncentrales zijn slechts voor een bepaald bedrag verzekerd: de plafonnering van de verzekering voor kerncentrales bedraagt 297,47 miljoen euro. In geval van een ongeluk legt de overheid (lees: de belastingbetaler) de rest van de centen op tafel. Zowel de aansprakelijkheidsbeperking als de tussenkomst bij eventuele schade zijn een rechtstreekse subsidie aan de nucleaire industrie: jaarlijks een bedrag van 1 tot 2,25 miljard euro. Dat is je reinste concurrentievervalsing. Alle andere energiecentrales moeten voor het volledige bedrag verzekerd worden.

Gaat in 2015 het licht uit? Volgens de CREG brengt de sluiting van de eerste kerncentrales de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar. Bovendien moet de prioriteit van de beleidsmakers liggen op energiebesparing en efficiëntie. Op de tweede plaats komt de invoering van warmtekrachtkoppeling, groene stroom en moderne gascentrales. Daar is iedereen, ook de elektriciteitsproducenten, het mee eens. Maar wat doet de Vlaamse regering ondertussen? Ze schaft de gratis distributie van Vlaamse groene stroom af. Ze verplicht de netbeheerders hun pakket aan besparingsmaatregelen terug te schroeven -- omdat die nota bene te veel resultaat hebben gehaald vorig jaar. De energiebesparing dankzij REG-premies had zoveel succes dat de beoogde doelstelling van 1% besparing ruimschoots overschreden werd.

En kan kernenergie het klimaat redden? Het antwoord is opnieuw nee. Kernenergie maakt slechts 5,5 procent uit van de totale energiemix. Indien alle elektriciteit ter wereld zou opgewekt worden met nucleaire centrales, zou de voorraad uranium binnen de 4 jaar uitgeput zijn. Kernenergie is een verkeerde keuze uit de vorige eeuw. Het wordt tijd dat we ons ervan bevrijden. De nadelen zijn zovele malen groter dan de voordelen.Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?