AA
24Edito - Europa moet er zijn voor solidariteit

Europa moet er zijn voor solidariteit!

1 mei-toespraak - Antwerpen

1 mei staat meer dan ooit in het teken van het garanderen van een betaalbare sociale zekerheid (SZ). De cijfers liegen er niet om. Bij ongewijzigd beleid zal de SZ tegen 2008 meer dan anderhalf miljard euro in het rood duiken. Op deze zonnige Dag van de Arbeid zeggen allen groenen dan ook klaar en duidelijk dat wij de voorstellen van de vakbonden tot een andere financiering van de SZ volop steunen.

(1) Op 1 juli aanstaande treedt de Europese spaarrichtlijn in werking. Deze Europese kaderwet is geen nieuwe belasting, maar zal er wel voor zorgen dat de belasting op spaargeld eindelijk correct wordt geïnd. Samen met de arbeidersbeweging zegt Groen! dat een belangrijk gedeelte van die nieuwe opbrengsten moet worden gebruikt voor de financiering van de SZ.

(2) Groen! steunt ook de pleidooien voor de invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB). In tegenstelling tot wat sommigen ons doen geloven is dit geen nieuwe belasting. Integendeel: de ASB schaft twee onrechtvaardige belastingen (de crisisbijdrage en de solidariteitsbijdrage op de pensioenen) af en vervangt die door een 'slimme' belasting waarbij alle inkomens bijdragen aan de SZ. Iedereen geniet van de SZ. Het is dan ook niet meer dan logisch dat iedereen er voor betaalt.

1 mei 2005 staat meer dan ooit in het teken van een rechtvaardige en solidaire financiering van de SZ. Namens Groen!, namens Vera Dua, zeg ik hier aan de brede arbeidersbeweging - rood, groen of blauw - de groenen steunen jullie voor de volle 100%.

Vrienden,

Vanuit mijn werk in het Europees Parlement wordt ik bijna dag aan dag geconfronteerd met mensen en organisaties die Europa voorstellen als grote boeman, als zondebok. Maar vrienden, Europa is geen a-seksueel wezen, Europa is geen abstract gegeven. Europa, beste vrienden, dat zijn jullie, dat zijn wij allemaal. Europa dat is op wetgevend vlak de samenwerking tussen Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement.

En het is waar dat de Europese Commissie al te veel vanuit een ivoren toren soms de meest gekke voorstellen van wet indient: de Bolkesteinrichtlijn bijvoorbeeld, die een gevaar inhoudt voor sociale dumping. De havenrichtlijn bijvoorbeeld, die een aantasting kan zijn voor het statuut van onze schitterende Antwerpse dokwerkers en die de veiligheid van onze Antwerpse haven in gevaar brengt. De nieuwe regeling inzake het eurovignet en het heffen van tol op het zware vrachtvervoer bijvoorbeeld, die ervoor zou kunnen zorgen dat de opbrengst van de tolgelden niet integraal zou kunnen worden gebruikt voor de financiering van het Antwerpse masterplan inzake mobiliteit.

In deze drie dossiers, beste vrienden, doet het Europees Parlement zijn werk.

- De nefaste havenrichtlijn stemden we weg. Er ligt een nieuw voorstel voor en ook hier staan we met alle groene en progressieve parlementsleden klaar om de rechten van onze bekwame en hard werkende dokwerkers te garanderen. Dat is onze verdomde plicht.

- Voor de tolheffing zijn we aan het onderhandelen met de ministers van Transport en dit najaar nog zullen we het dossier terug de goede kant opsturen. Goed afkomstig van tol op zwaar vrachtverkeer moet prioritair geïnvesteerd worden in een betere mobiliteit voor iedereen.

- En de Bolkesteinrichtlijn? Beste vrienden, die wet zoals hij door de donkerblauwe Nederlander Bolkestein werd ingediend, die wet die zal grondig worden aangepast. In het EP zijn we hard aan het werk om vele honderden amendementen, wijzigingsvoorstellen te schrijven. Nu reeds is zo goed als verworven dat tal van sectoren niet onder het toepassingsgebied van de wet zullen vallen. Uitzendkantoren, de gezondheidszorg, alle diensten van algemeen belang, de audiovisuele diensten, ... die horen gewoonweg niet thuis in dit slechte voorstel.

En zo lang er geen minimale harmonisatie is van de Europese regels op sociaal gebied is het duidelijk dat het 'land-van-oorsprong-beginsel' niet te gebruiken is als leidend beginsel. Europa mag er niet zijn voor sociale dumping, voor de race to the bottom . Europa moet er zijn voor solidariteit!

Solidariteit, beste vrienden, ook met degenen die géén werk hebben. Daarom ben ik zo fier op het werk dat onze groene schepen van Samenlevingsopbouw, Chantal Pauwels, heeft geleverd. Chantal zorgde ervoor dat de stad Antwerpen, samen met het OCMW, de VDAB en de RVA bij de Europese Commissie een dossier indiende voor Europese financiering om 1.000 Antwerpse jongeren een traject naar werk aan te bieden. Europese solidariteit versterkt hier heel concreet Antwerpse solidariteit.

In het noorden van Antwerpen zullen we minimaal 1.000 jonge werklozen tussen de 18 en de 30, die ingeschreven zijn bij Werkwinkel Noord, helpen bij het zoeken naar werk. Jongeren helpen hun zwakke punten te overkomen, ze een opleiding bezorgen, ze werkervaring garanderen. Dit, beste groene vrienden, is geen ivoren toren-politiek, dit is geen verre utopie, dit is het concreet helpen van de zwaksten in de maatschappij. Chantal, namens geheel Groen! een dikke proficiat voor je werk en je inzet als schepen voor samenlevingsopbouw.

Beste vrienden,

Groenen staan bij uitstek voor een samenleving waar solidariteit geen hol begrip is. Groenen denken aan de toekomst. Ze denken op lange termijn en doen niet mee aan het lanceren van ideetjes of ballonnetjes die alleen voortspruiten vanuit het kortetermijndenken en niks wezenlijks veranderen aan de problemen waarvoor mensen staan.

Groenen willen een toekomst voor iedereen in maximale solidariteit. Het recht op arbeid. Het recht op onderdak. Het recht op zorg. Het recht op onderwijs. Het recht op een behoorlijk pensioen. Kortom: het recht op een behoorlijk leven voor iedereen.

Mensen die het mogelijk hebben verdienen onze steun: de man die zijn werk verliest, de werknemer die dolgedraaid nog nauwelijks overeind blijft, de vrouw die pech heeft en ernstig ziek wordt, de ouderen die buitenspel staan, de jonge ouders die geen opvang vinden voor hun peuters, de kleine boer of zelfstandige die met verlies werkt en zwarte sneeuw ziet. Mensen zijn onzeker. Mensen zijn angstig. Het is dus onze taak die onzekerheid, die angst weg te nemen.

Vrienden,

1 mei is een dag van speeches. 1 mei is een dag van bezinning. 1 mei is een dag in respect en dankbaarheid voor iedereen die meehelpt aan het creëren van een betere, een meer solidaire en duurzame wereld.1 mei is een feest! En daarom zullen straks aan de toog de glazen laten klinken. Gezondheid! En op naar een strijdbaar 2005!

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?