AA
23Edito - Geen energiecowboys meer in ruimteschip aarde
Geen energiecowboys meer in ruimteschip aarde

Voor elke drie vaten olie die worden opgepompt wordt slechts één nieuw vat gevonden ...

E nergiespecialisten vertellen ons dat de oorzaak van de stijgende olieprijzen in hoofdzaak niet te wijten is aan de onveilige en onstabiele situatie in het Midden-Oosten, maar wel aan het groeiende besef dat olie een uitermate schaars product is dat bovendien op een verspilzieke en ondoordachte manier wordt verstookt.

De olieprijs is hoe dan ook aan een opmars bezig die volgens experten nog lang kan duren. Dat wordt beaamd door het Internationaal EnergieAgentschap, het Internationaal Monetair Fonds en de analysten van heel wat zakenbanken.

D e olie-economie lijkt ten dode opgeschreven. Voor elke drie vaten die er worden opgepompt, wordt er slechts één nieuw vat gevonden - ondanks de fabuleuze budgetten die worden uitgetrokken voor exploratie. Dertig jaar na het verschijnen van de rapporten van de Club van Rome blijkt dat er wel degelijk ,,grenzen aan de groei'' zijn. Of, zoals Kenneth Boulding het reeds in 1968 raak formuleerde: het besef groeit dat we ons al te lang als cowboys in een land zonder grenzen hebben gedragen, terwijl in realiteit de aarde een gigantisch ruimteschip is waarvan de bemanning zuinig en voorzichtig moet omgaan met de voorraad levensmiddelen en zuurstof. Leven als cowboys in een ruimteschip, kan niet langer. Dat lezen we ook in het Millenium Ecosystem Assesment van de Verenigde Naties, het meest omvattende rapport ooit over de toestand van de ecologische rijkdommen van onze planeet, dat begin april 2005 verscheen.

De grenzen aan de groei serieus nemen, wordt dwingende noodzaak. Erkennen vooral dat er grenzen zijn aan wat mens en natuur kunnen verdragen.

O p energiegebied betekent dit zonder meer massaal investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, wetende dat ook kernenergie geen duurzame oplossing biedt omwille van de beperkte beschikbare voorraden uranium en het nog steeds onopgeloste probleem van het kernafval.

We hebben slechts enkele decennia de tijd om het roer om te gooien. Vlaamse en Europese politici staan in hun parlementen voor dezelfde uitdagingen: massaal investeren in zonne- en windenergie, in biomassa en biobrandstoffen en in warmtekrachtkoppeling. De industrie kansen bieden om een alternatief te vinden voor de verouderde brandstofmotoren. Maar evenzeer massaal investeren in energiebesparing en energiezuiniger toestellen. Inzetten ook op beter geïsoleerde woningen.

W e hebben dringend nood aan een ambitieus energieplan en de Europese Unie zou de schrikwekkend eenzijdig keuze voor kernenergie moeten ombuigen naar een keuze voor een duurzaam en spaarzaam energiebeleid. Een belangrijk gedeelte van de Europese begroting moet worden gebruikt om deze ogenschijnlijk utopische
gedachte om te zetten in keiharde realiteit. Het wordt een van de grote uitdagingen van de komende jaren. Groene partijen moeten in dit debat resoluut het voortouw nemen. Het is al bij al onze core-business!

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?