AA
20Edito - Soldatenmoeders en Maskhadov-regering brengen gezamenlijke tekst na ontmoeting in Londen

Soldatenmoeders en Maskhadov-regering brengen gezamenlijke tekst na ontmoeting in Londen

Vertegenwoordigers van de Russische Soldatenmoeders en gezanten van de Tsjetsjeense Maskhadov-regering zijn het eens geraakt over een gezamenlijk memorandum. De tekst 'De weg naar vrede in Tsjetsjenië' zweert het terrorisme af en ziet vrede als de enige echte overwinning. Dit kan het begin zijn van een definitief vredesproces voor de regio.

De gesprekken, gehouden op 25 februari in het informatiebureau van het Europees Parlement in Londen, kwamen er op initiatief van de Russische Soldatenmoeders en werden georganiseerd door de EP-leden Sarah Ludford (liberalen), Vytautas Landsbergis (christen-democraten) en Bart Staes (groenen). Ze werden voorts bijgewoond door Lord Judd (liberalen) gewezen rapporteur Tsjetsjenië voor de Raad van Europa en Andreas Gross (socialisten), huidige rapporteur Tsjetsjenië voor de Raad van Europa.

MULTIDIMENSIONEEL PROCES

De gespreken verliepen in een bijzonder constructieve sfeer en waren vruchtbaar. Het gezamenlijke memorandum is geen vredesakkoord, maar wel een eerste stap in een vredesproces. De deelnemers aan het gesprek kwamen overeen dat deze eerste ontmoeting een aanzet is tot een multidimensioneel proces met veel gelaagdheden. De partijen probeerden elk hun rol te definieren op basis waarvan ze elk een rol kunnen spelen om tot een stopzetting van de oorlog in Tsjetsjenië te komen.

Aan de Russische soldatenmoeders is het om het initiatief kenbaar te maken in Rusland zelf. De Tsjetsjenen van hun kant zullen het mogelijke doen om tot een staakt-het-vuren te komen en het terrorisme af te zweren. De EP-leden wacht de taak om het EU-voorzitterschap, de Commissie en het Parlement ervan te doordringen dat diplomatieke hulp kan leiden tot een definitieve vrede.

Bart Staes

Klik hier voor de integrale tekst van het memorandum

Klik hier voor de Tsjetsjeense voorstellen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?