AA
16Edito - Rapport toont aan dat kernindustrie wereldwijd in verval is

Rapport toont:

kernindustrie wereldwijd in verval

"Er is geen sprake van een revival van de kernindustrie. Niet in Europa, niet in de rest van de wereld. Dat staat in het rapport 'World Nuclear Industry Status 2004' dat in het Europees Parlement werd voorgesteld. Het gaat om een studie van de energieconsulenten Mycle Schneider and Antony Froggatt en is gebaseerd op cijfers van onder meer het Internationaal Atoomagentschap (IAEA).

In het rapport wordt een balans opgemaakt van 50 jaar kernenergie. Tot de jaren '80 was er wereldwijd een toename van het aantal kerncentrales. Maar het tij is gekeerd. In 1989 waren er in Europa 172 reactoren in werking, nu zijn er nog slechts 151. Kernenergie verliest aan belang. Daar zijn twee redenen voor. Het bouwen van nieuwe kerncentrales is onwaarschijnlijk duur. Privé-investeerders, banken en zelfs de Wereldbank weigeren in kernenergie te investeren. Komt daarbij dat de planning en de bouw van nieuwe kerncentrales veel tijd in beslag neemt: ongeveer 10 jaar.

Buiten een enkele centrale in Finland zijn er geen concrete plannen voor nieuwe kerncentrales. Het is onmogelijk om aan dat tempo de capaciteit op peil te houden. De komende tien jaar zouden er 80 nieuwe reactoren moeten komen -- twaalf maal meer dan de afgelopen tien jaar. Dit rapport toont aan dat dit niet zal gebeuren.

De jongste tijd wordt kernenergie vaak voorgesteld als wondermiddel voor het klimaatprobleem. Dat slaat nergens op. Kernenergie heeft nu wereldwijd een aandeel van 6,6% in de energieproductie. En dat aantal zal nog dalen. Met het oog op de vermindering van broeikasgassen zijn energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare bronnen veel kosten-effectiever dan nucleaire energie.

Kernenergie is een oneconomische vorm van energieproductie. Recent nog kondigde de Europese Commissie aan een onderzoek te starten naar Britse overheidssteun voor de kernindustrie. (zie ook) Groot-Brittannië wil 60 miljard euro toestoppen aan de kerncentrales, omdat ze het geld niet hebben hun kernafval op te ruimen. Dat is twee derde van de totale EU-budget. Kernenergie past hoegenaamd niet in een geliberaliseerde energiemarkt.

Om al deze redenen zal de Europese Groene fractie haar strijd tegen kernenergie blijven voeren.

Bart Staes

Europarlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?