AA
11Edito - Groeiende weerstand tegen nachtvluchten

Groeiende weerstand tegen nachtvluchten

Europese vertegenwoordigers van bewonerscomités, luchtvaartindustrie en NGO's gingen in op de Groene uitnodiging te debatteren over geluidsoverlast.

Teken petitie voor Europees verbod op nachtvluchten

Europese overzichtspagina lawaai

Nachtvluchten in België: ervaar het zelf ...

“We will not rest until we can sleep”, aldus de voorzitter van de actiegroep rond Heathrow op de conferentie transport & lawaai in het Europees Parlement. De gemoederen liepen vooral hoog op bij het luchtvaartdebat van de Europese Groenen.

Op initiatief van GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo organiseerde de Groenen/EVA-fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, een conferentie (12 en 13 november) over lawaai & transport.

Stilte is een schaars goed geworden in Europa. Maar liefst 30% van de Europeanen klaagt over geluidsoverlast. Tien miljoen Europeanen hebben last van slaapstoornissen door met name vliegtuiglawaai. In januari moet de Europese Commissie met een voorstel komen voor lawaainormen van auto´s, banden, treinen en vliegtuigen. In 2006 moet dat uitmonden in Europese wetgeving.

De luchtvaart is echter ‘booming business’. Deskundigen gaan ervan uit dat het luchtvaartverkeer verdrievoudigt de komende twintig jaar. “Het vooruitzicht dat elke twintig jaar het aantal vliegtuigen verdrievoudigt, maakt duidelijk dat met technische oplossingen dit groeiende probleem niet adequaat aangepakt kan worden.”

VERBOD NACHTVLUCHTEN

Gezien de groeiende weerstand tegen de herrie van het vliegverkeer denken Bart Staes en zijn collega's dat een zeer strenge aanpak op den duur onontkoombaar is. “Met een dusdanige groei zijn lapmiddelen om het geluid terug te dringen onvoldoende. Eerder moet gedacht worden aan de aanleg van nieuwe luchthavens, ver weg van woongebieden en ontsloten door snelle metro- of trein verbindingen.” In 2007 moeten de EU-lidstaten nationale actieplannen hebben opgesteld om het ergste lawaai rond snelwegen, vliegvelden en industriegebieden te verminderen. Gebieden die relatief stil zijn, moeten dat blijven. Dit om te voorkomen dat de lawaaioverlast wordt 'herverdeeld', ipv naar beneden bijgesteld.

De Europese Groene fractie van Staes en De Roo pleit voor een verbod op nachtvluchten. “Elke Europeaan heeft recht op een goede nachtrust. Die nacht moet straks in heel Europa hetzelfde zijn: van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s morgens. Op die manier is iedereen van een nachtrust verzekerd en voorkom je oneerlijke concurrentie.” Hoewel de verkeersminister Anciaux het daarmee eens is, ziet de meerderheid van zijn Europese collega's dat totaal niet zitten. Bart Staes gaat inmiddels na wat de Europese Commissie hiervan denkt.

HANDTEKENINGEN VOOR STILTE

Op de conferentie besloten actiegroepen uit Frankfurt, Keulen/Bonn, Londen, Parijs, Amsterdam, Milaan, Madrid, Barcelona en Athene om hun krachten te bundelen. Het lijdt weinig twijfel dat ook omwonenden van de Belgische luchthavens zich daarbij aan zullen sluiten. Zij willen ten minste één miljoen handtekeningen ophalen om de Europese Commissie te dwingen met wetgeving tot een verbod op nachtvluchten te komen. Dit zou het eerste Europees burgerinitiatief zijn. De ontwerp-Grondwet van Europa maakt zo’n Europese handtekeningenactie mogelijk. “Het Europees Parlement heeft zich in het verleden al voor een nachtvluchtverbod uitgesproken. Maar zo’n verbod komt er niet van vandaag op morgen. Een handtekeningenactie kan druk op de ketel zetten om dat doel te verwezenlijken.”

Zie ook: Europa weigert verbod op nachtvluchten

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?