AA
10Edito - Europa zorgt voor jobs

Europa zorgt voor jobs

De tien toetredingslanden krijgen de komende zeven jaar 3.900 EU-ambtenaren. België alleen al kreeg er de jongste drie jaar meer dan 800.

Meer info over werken in en voor Europa

EU-werknemers met een Belgische nationaliteit zijn oververtegenwoordigd bij aanwervingen voor de Europese Commissie . En dat terwijl diezelfde Commissie streeft naar een zo breed mogelijke aardrijkskundige spreiding. Het zijn vooral de lagergeschoolden die in overtal profiteren van de Unie. Dat goed nieuws blijkt uit een antwoord op een van mijn parlementaire vragen .

Van januari 2000 tot en met december 2002 vonden 816 Belgen een job bij de Commissie. Grotere EU-lidstaten als Duitsland (340), Spanje (339), Frankrijk (498) en Italië (522) doen het opmerkelijk minder goed. ‘Euro-sceptisch’ Groot-Brittannië strandt zelfs op 222, terwijl het bijna 6 keer meer inwoners heeft dan België. Hier geldt niet dat wie het dichtst bij het vuur zit, het meest zijn handen warmt. Nederland en Luxemburg kregen de afgelopen jaren meestal iets minder benoemingen dan je op basis van het bevolkingsaantal mag verwachten. Op basis daarvan hebben vooral Duitsland en Groot-Brittannië reden tot klagen.

Recent verschenen berichten dat de Europese Commissie de komende zeven jaar 3.900 ambtenaren uit de Uitbreidingslanden zal aanwerven. Het is vanzelfsprekend dat de Uitbreidingslanden zelf ook ambtenaren krijgen. Maar zo’n nieuws klinkt niet prettig voor Vlaamse werkzoekenden. Ze krijgen de indruk dat Europa hen geen kansen meer biedt door al die nieuwkomers.

KANSEN VOOR LAGERGESCHOOLDEN

Niets is minder waar. Met uitzondering van de allerhoogste functies, lijkt Vlaming, Waal of Brusselaar zijn eerder een voor- dan een nadeel. Op alle ‘instapniveaus’ zijn Belgen oververtegenwoordigd. Het pleziert me dat vooral de lagergeschoolde landgenoten veel meer kansen hebben dan de andere EU-burgers. De afgelopen drie jaar vonden bijna 350 Belgen werk op het C- of D-niveau. Voor die functies vraagt de Commissie maximaal een getuigschrift van lager secundair onderwijs. Ik ken weinig ondernemingen in België die zoiets klaarspelen.

Europa werkt dus wel degelijk voor werk in België. Dat ons land vooral lagere ambtenaren levert zal ook wel iets te maken hebben met de afstand. Voor de laagste niveaus (D en C) bedraagt de brutoaanvangswedde respectievelijk 2.100 en 2.322 euro bruto. Zonder vakantiegeld en zonder dertiende maand. Natuurlijk komen daar nog verhuis- en andere tegemoetkomingen bij, maar ik kan me voorstellen dat voor dit aanbod niet iedereen zijn thuisland wil verlaten. Voor Belgen is dit natuurlijk wel een aantrekkelijke wedde. Voorts vinden lagergeschoolden waarschijnlijk minder makkelijk hun weg door het Europese aanbod. Veel mensen van hier kennen altijd wel iemand die voor 'Brussel' werkt.

Deze cijfers gelden alleen voor de Commissie en niet voor andere Europese instellingen zoals de Raad of het Parlement. Maar de horeca, de beveiligings- en de reinigingssector zorgen hoe dan ook voor duizenden werkplaatsen.

NIET UITGERANGEERD OP VIJFTIG

Alvast bij de Europese Commissie is de trend naar steeds jonger (nog) niet ingezet. De hoogste functies op ieder niveau gaan meestal naar vijftigers, al heeft dat natuurlijk ook te maken met de doorstroming. Maar ook wie instapt heeft al een zekere leeftijd: rijpe dertigers lijken de beste kansen te hebben.

Exacte cijfers over de gelijkheid bij mannen en vrouwen bij de Commissie (!) ken ik niet. Maar zij gaf dit voorjaar wél te kennen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen belangrijk is. Toch zijn vrouwen op het hogere niveau nog verre van evenredig verdeeld. Dat geldt trouwens ook voor de werking van het Parlement. Dit voorjaar keurde het EP mijn rapport daarover goed. De EP-leden scharen zich daarmee uitdrukkelijk achter positief discriminerende maatregelen voor vrouwen bij een gelijk prestatieniveau.

Deze cijfers zijn het zoveelste bewijs dat de mensen geen schrik moeten hebben van Europa. De Unie en haar instellingen zijn niet perfect, maar zorgen tot op zekere hoogte wel voor welvaart, welzijn en vrede. De Uitbreiding verandert daaraan niets. Integendeel: iedereen wordt er beter van.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Agalev

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?