AA
09Edito - 'Pijlen en bogen' doden ook

'Pijlen en bogen'

doden ook

(Deze tekst verscheen op donderdag 24 juli als opiniestuk in De Standaard)

Sp.a-voorzitter Steve Stevaert begrijpt de kritiek op de regionalisering van de toekenning van wapenlicenties niet (DS 19-21 juli). Steve is een 'ervaringsdeskundige': zijn familie heeft nog in de Waalse wapenindustrie gewerkt. Zo weet hij dat FN ,,pijlen en bogen'' uitvoert. Bovendien daagt hij de hele vredesbeweging uit en vraagt hij zich openlijk af hoe ethisch Vlaanderen is als het over de uitvoer van lasers gaat.


Nu hoeft die verklaring van de SP.A-voorzitter ons eigenlijk niet te verbazen. Ze is weliswaar een abrupte breuk met de socialistische traditie van het 'gebroken geweer', maar vormt wel een constante in het gedrag van de SP.A-verkozenen van de laatste jaren. Nadat bekend raakte dat FN minimi's aan Nepal zou leveren, zei Stevaert's voorganger, Patrick Janssens, dat het geweten terzake niet speelde. En het was gewoonweg gênant dat de SP.A-parlementsleden tijdens de Nepal-crisis vanuit het kernkabinet het marsorder kregen alle snaveltjes dicht te houden en de hoofdjes nederig te buigen.

In hetzelfde interview beweert de populaire partijvoorzitter bovendien dat ,,alles wat goed is, socialistisch is''. Een reactie is dus echt op zijn plaats.

In een brochure van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de proliferatie van kleine wapens -- de ,,pijlen en bogen'' van FN dus -- een van de grootste hedendaagse bedreigingen vormt van de menselijke veiligheid: ,,De cijfers spreken voor zich. Wereldwijd zijn naar schatting niet minder dan vijfhonderd miljoen kleine wapens in omloop. (...) Hieronder bevinden zich zo'n 125 miljoen automatische geweren.'' Net in dat segment van de wapenproductie is FN erg actief. De wereldbekende FAL en sinds kort ook de minimi duiken op in de ongeveer vijftig conflicten die sinds 1990 zijn uitgevochten. Het gaat om veel geld. In de legale handel van kleine wapens gaat zo'n 5 tot 10 miljard dollar per jaar om. De illegale handel ervan is zonder enige twijfel nog veel omvangrijker. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schat bijvoorbeeld de illegale wapenhandel in Bosnië in 1995 op niet minder dan twee miljard dollar.

Alle wapens die een fabriek verlaten, hebben dikwijls een lang leven voor de boeg. Wat legaal begint, mondt al gauw uit in illegale handel. De Zapatista-beweging in Mexico was bewapend met Europese geweren die voordien gebruikt werden tijdens de burgeroorlog in El Salvador en daarvoor in Cuba. In Azië zijn wapens uit de Koude Oorlog in handen gevallen van terroristen, drugsdealers, paramilitaire groeperingen en criminele bendes. Ze wakkeren nog steeds conflicten aan, zoals in Afghanistan en de Kaukasus.

Ik was enige weken geleden zelf nog in Tsjetsjenië. Mensenrechtenorganisaties en humanitaire hulpverleners wezen me daar zeer uitdrukkelijk op. Kleine wapens zijn de belangrijkste instrumenten in conflicten omdat ze zeer toegankelijk zijn. Ze maken ook mogelijk dat kinderen in de strijd worden ingezet. De meer dan 300.000 kindsoldaten getuigen hiervan.

De ,,pijlen en bogen'' van FN zorgen er niet alleen voor dat inspanningen om vrede te sluiten en een land weer herop te bouwen tot mislukken gedoemd is. Ze zorgen ook voor onnoemelijk veel menselijk leed. De Verenigde Naties schat dat sinds 1987 twee miljoen kinderen zijn gedood, 4,5 miljoen verminkt, 1 miljoen hun ouders hebben verloren en 12 miljoen verdreven zijn van huis en haard. Dat alles door het gebruik van die kleine wapens alleen al.

Daarom verzetten we ons tegen de regionalisering van de wapenwet. We hebben die wet nog maar pas versterkt en afgestemd op de Europese gedragscode. Daar bestond een kamerbrede meerderheid voor in het vorige parlement. Waarom dus nu voor onze Waalse vrienden plat op de buik gaan liggen en het wereldwijde geweten gaan regionaliseren? Wordt de wapenhandel overigens niet beter Europees aangepakt? Zou het niet beter zijn ervoor te ijveren die Europese gedragscode om te zetten in harde Europese wetgeving? Is dat geen mooi project voor Paars?

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Agalev

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?