AA
03Edito - Stap met Agalev mee op tegen het GATS-akkoord

Stap met Agalev mee op

tegen het GATS-akkoord!

ZONDAG 9 FEB. '03

AGALEV VERZAMELT OM 13U.45 AAN DE BELGACOMTOREN

Onze wereld is niet te koop! Stop het algemeen akkoord over de handel in diensten (GATS).


Zullen multinationals morgen bij ons scholen en ziekenhuizen mogen beheren of de waterverdeling regelen? Of zullen zij, in naam van de vrije concurrentie, België mogen vervolgen wegens zijn maatregelen ter bescherming van de werknemers, de volksgezondheid of het milieu?

Dat zwaard van Damocles, dat boven de hoofden van alle burgers hangt, valt onvermijdelijk indien de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten (GATS – General Agreement on Trade Services) niet een andere richting uitgaan. Die onderhandelingen worden gevoerd binnen de Wereldhandelsorganisatie en er nemen ook Belgische en Europese vertegenwoordigers aan deel.

Voor eind maart '03 moet de Belgische regering een lijst indienen met die diensten die volgens haar in aanmerking komen voor liberalisering. In het spoor van het Europees Sociaal Forum in Firenze zullen vakbonden, NGO’s en andere verenigingen die lid zijn van het Sociaal Forum in België de politici op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Om het recht op collectieve diensten te vrijwaren betogen wij op 9 februari in Brussel. Diensten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zowel in het Noorden als in het Zuiden moeten de onderhandelingen over de liberalisering van de collectieve diensten worden opgeschort. Het is van groot belang om tijd te maken om de gevolgen van de lopende of geplande liberaliseringen na te gaan. Niet alleen vanuit sociaal en ecologisch standpunt, maar ook vanuit hun impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We vragen garanties voor transparantie en democratische controle inzake de GATS-onderhandelingen. De besproken documenten moeten openbaar zijn.

We vragen dat de openbare diensten uit het toepassingsveld van de GATS blijven. Sectoren zoals onderwijs en volksgezondheid en openbare nutsvoorzieningen zoals water, communicatie, electriciteit, basismobiliteit en veiligheid kunnen niet aan internationale concurrentie worden onderworpen. Landen moeten het recht hebben om zelf collectieve diensten te reguleren. Overheden moeten openbare regelgeving uitwerken om sociale en ecologische doelstellingen en openbare gezondheidszorg te vrijwaren. Er moet een eind komen aan de druk op ontwikkelingslanden en het leefmilieu. Iedereen verdient een kwaliteitsvolle solidaire sociale bescherming.

Bart Staes - Europees parlementslid voor Agalev

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?