AA
(03/12/2005) EU moet voortrekkersrol opnemen tijdens klimaatonderhandelingen

 

Tijdens de klimaatonderhandelingen die nog tot 9 december 2005 in het Canadese Montreal doorgaan, moet de Europese Unie het leiderschap bewaren inzake klimaatdossiers. In het verleden is de EU steeds een voortrekker geweest tijdens klimaatonderhandelingen. Maar de Europese lidstaten, met het Verenigd Koninkrijk van Tony Blair op kop, staren zich teveel blind op de weigering van de Verenigde Staten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en het Protocol van Kyoto te ondertekenen.

De Europese Groenen hebben een gezamelijke tekst opgesteld met hun verwachtingen van de klimaattop in Montréal.

Net voor de start van de klimaattop in Montreal heeft het Europees Milieuagentschap de vijfjaarlijkse update van de 'The European environment - State and outlook' gepubliceerd. Ook daarin staat klimaatverandering als topprioriteit van het Europese milieubeleid.

De Europese Groenen roepen de EU op erop aan te dringen dat de vergadering in Montreal beslist over een formeel mandaat en een tijdpad voor de onderhandelingen van toekomstige klimaatverbintenissen. Die onderhandelingen moeten erop gericht zijn dat met er voldoende zekerheid komt dat gevaarlijke klimaatverandering wordt vermeden. Concreet: de temperatuur mag wereldwijd niet meer dan 2°C stijgen, tegenover de periode van voor de industriële revolutie. Zoniet, dan dreigt het klimaat helemaal uit de hand te lopen. Voor de Europese Groenen vormt Montreal het startschot van hun klimaatcampagne.

De EU moet nu haar leiderschap tonen door zich te engageren tot een sterke vermindering van emissies binnen de eigen grenzen. Dat moet beginnen met een 30%-reductie tegen 2020 (vergeleken met 1990) en een 80%-reductie tegen 2050.

De Groenen herhalen dat blijven kiezen voor nucleaire energie de zoektocht naar duurzame oplossingen voor klimaatverandering ondermijnt. Kernenergie is niet CO2-vrij. Het is een erg dure en gevaarlijke technologie. Kernenergie is niet geschikt om de mondiale energie- en klimaatuitdagingen van de toekomst op te lossen.

De Groenen herinneren eraan dat de geïndustrialiseerde landen een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor de accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer (de huidige en de historische uitstoot). Het zijn die landen die als eerste de verantwoordelijkheid moeten opnemen om de meest kwetsbare landen in het Zuiden te helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering en samen met hen een duurzame energie-infrastructuur uit te bouwen.

We moeten zeer dringend samenwerken met landen als China, Brazilië, India en Zuid-Afrika om zo te komen tot een EU-voorstel voor een omvattend emissiereductieregime dat aanvaardbaar is voor de landen van het Zuiden.

Meer info:

De gezamelijke tekst van de Europese Groenen

'The European environment - State and outlook'

http://unfccc.int/meetings/cop_11/items/3394.php

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?