AA
02Edito - Bezoek het Europees Parlement

Bezoek het Europees Parlement!

De kalender van het Europees parlement ziet er helemaal anders uit dan deze van het federale of het Vlaamse. Twaalf weken per jaar komen we bijeen in Straatsburg. De overige weken vinden jullie ons in Brussel waar we onze parlementaire commissievergaderingen en de vergaderingen van de politieke groepen houden. Een beperkt aantal keren gaat er ook in het Brusselse halfrond een zgn. 'mini-zitting' door. Volledigheidshalve meld ik dat de helft van de EP-ambtenaren een standplaats heeft in Luxemburg . Zo zijn de werkzaamheden van het EP verspreid over drie steden.

Het Verdrag van Europese Unie verplicht het Europees Parlement dus twaalf keer per jaar in openbare zitting te vergaderen in Straatsburg . Eigenlijk is dat niet naar de zin van de meeste europarlementsleden . Het heen en weer gereis tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg kost niet alleen heel veel geld (150 miljoen euro per jaar) en een flink verlies aan tijd (25.855 dagen/jaar - dit stemt overeent met 120 voltijdse betrekkingen). Dit alles zorgt ook voor een bijkomend imagoprobleem. De overgrote meerderheid van de parlementsleden zou dus het liefst van al de werkzaamheden concentreren in één werkplaats. Maar de enigen die een eind kunnen maken aan dit permanente gereis zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten. Zij moeten het artikel in het Verdrag van Europese Unie dat het EP verplicht te werken in drie werkplaatsen wijzigen. Maar dat moet gebeuren bij algemeenheid van stemmen. Luxemburg en Frankrijk stellen steevast hun veto. Daar staat tegenover dat de Elzas een bijzonder symbolische functie heeft: Europa zorgt er voor dat ook dit kleine stukje grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland al meer dan een halve eeuw geen oorlog heeft gekend. Een niet geringe verwezenlijking!

Daarbovenop komt dat een bezoek aan het EP in Straatsburg voor politiek-geïnteresseerde toeristen al bij al een leuke gebeurtenis kan zijn. Straatsburg is een mooie en aangename stad en ligt in de Elzas waar natuur en (wijn)cultuur nooit veraf zijn. In onze nieuwsbrief kunnen jullie lezen dat we Agalev-leden en -sympathisanten uitnodigen om tijdens de paasvakantie tegen een zachte prijs een bezoek te brengen aan Straatsburg.

Blijf ons ook volgen vanuit jullie luie zetel.

Maar je kan ons doen en laten natuurlijk ook volgen vanachter je computerscherm. Het Europees Parlement publiceert de agenda van de plenaire vergaderingen op een schitterende webstek. En wil je het verloop van de vergaderingen minuut per minuut kunnen volgen dan biedt de EP-webstek opnieuw een uitkomst. Daar vind je overigens ook een volledig overzicht van alle plenaire vergaderingen van de afgelopen jaren. Tot slot zorgen de diensten van het EP er ook voor dat iedereen van uit zijn of haar luie zetel de werkzaamheden visueel kan volgen. Via internet zijn immers alle plenaire vergaderingen van het Europees Parlement rechtstreeks te volgen wanneer u beschikt over RealPlayer. De pagina waar u de video kunt bekijken is helaas alleen in het Engels beschikbaar, maar de vergadering zelf kunt u volgen met simultaanvertaling in het Engels, Frans of Duits óf in de originele taal. Een schat aan informatie niet?

Bart Staes - Agalev-europarlementslid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?