AA
01Edito - Gelukkig groen jaar!

Gelukkig groen jaar!

"Gisterenavond besliste de partijraad van Spirit met een grote meerderheid besprekingen met SP.a aan te gaan over samenwerking die op zijn minst tot een kartelvorming moet leiden. (...) Ik kan me hier om tal van inhoudelijke redenen absoluut niet in vinden, en heb dan ook beslist de rangen van Agalev te vervoegen. (...) Ik hoop dat het duidelijk is dat mijn beslissing om naar Agalev te gaan, (...) een logisch gevolg is van een grondig debat en een even grote overweging over mijn onmogelijkheid om politiek te handelen binnen de context van een alliantie met de SP.a. (...) dit is voor mij niet een nieuw begin maar een consequent doorzetten van meer dan twintig jaar politieke actie."(Straatsburg - 2 juli 2002) (Volledige tekst te vinden bij Parlementair Werk - Beschouwingen)

Bijna een half jaar ligt er nu al tussen de dag dat ik mijn keuze voor de Vlaamse groenen bekendmaakte en het openen van deze website. Het was een politiek woelige, maar bijzonder boeiende periode.

Mensen die me kennen zien dat de nieuwe kleur weliswaar groen is, maar erkennen tegelijk dat de inhoud dat al was. De beweegredenen van mijn politiek handelen zijn dan ook niet veranderd. Integendeel: de overtuiging om op basis van argumenten en een goed programma aan politiek te doen, is er alleen maar door gesterkt.

Voor de sceptici: ik heb een hekel aan de zelfverheerlijking. Daarom biedt deze website ook bijzonder weinig bevlogen woorden en persoonlijke commentaren of huis-tuin-en-keukenmededelingen. Deze site - hoewel nog niet helemaal klaar - wil vooral informeren over mijn parlementair werk. Dat is waarvoor ik in het Europees parlement zetel, dat is de basis waarop de kiezer moet oordelen.

Ik maak van het openen ervan toch gebruik om u een schitterend 2003 toe te wensen. Opnieuw zal het een politiek boeiend, maar niettemin woelig jaar worden. (Federale) Verkiezingen vergen immers veel van verkozenen én militanten.

Maar er is nog wat tijd: hef gerust eerst het glas op het nieuwe jaar!

Bart Staes - Agalev-europarlementslid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?