AA
Marie-Monique Robin 'Les Moissons du Futur'

Marie Monique Robin“Als we pesticiden verbieden, kunnen we de wereld niet voeden.” Dat wordt steeds gezegd in de media door de grote industrieën. “Zonder pesticiden zou de opbrengst met 50% dalen en de voedselprijzen met 40% stijgen.”
Olivier De Schutter presenteerde bij de voorstelling van zijn rapport in Genève het tegendeel: alleen agroecologie kan 9 miljard mensen voeden.

Ik werd dus uitgedaagd om te onderzoeken wat nu precies de waarheid is. Daarom ben ik op stap gegaan, de wereld rond om te beschrijven wat de nefaste gevolgen zijn van het huidige agro-industriële landbouwmodel op biodiversiteit, de bodem, het water, de gezondheid van boeren en consumenten…

Enkele cijfers waarmee door de chemische landbouwbedrijven wordt geschermd.
1. Ondanks de enorme sommen geld waarmee de groene revolutie al 50 jaar wordt gepromoot, hebben vandaag nog steeds 940 miljard mensen honger. 75% leeft op het platteland en is arm.
2. De landbouw is vandaag verantwoordelijk voor 40% van de emissieuitstoot, grotendeels omdat ze in hun productieproces heel afhankelijk zijn van fossiele brandstof. Bijkomend is 19% van de schadelijke broeikasgassen veroorzaakt door ontbossing. Het huidige landbouwsysteem draagt dus ontzettend bij tot de klimaatverandering.
3. 70% van het waterverbruik ter wereld is voor rekening van de landbouw, door intensieve irrigatietechnieken.
4. Alle experten zeggen dat minstens 17-20% van de bodem zijn dood, geërodeerd.
5. De prijs van het voedsel is kunstmatig door het overvloedige subsidiesysteem van de Europese landbouw in het Noorden. En de externaliteiten, de indirecte kosten, zijn er nog niet eens bijgerekend. Als men de kankerverwekkende pesticiden al zou verbieden in Europa, dan zou men 26 miljard euro per jaar winnen. De milieukost van pesticiden bedraagt volgens Amerikaanse studies 10 miljard dollar per jaar.

Als men werkelijk wil investeren in agroecologie, die rekening houdt met het evenwicht in de ecosystemen en meer biologisch tewerk gaat door de samenwerking tussen planten, bomen en bodem te respecteren en ondersteunen, dan is een gezonde bodem dé sleutel. In tegenstelling tot de conventionele landbouw, die het plantgoed voorop stelt.
Wat ik in de vier contintenten (11 landen) heb gezien is hoopgevend: agroecologie werkt!

MarieMonique praat verder over de verschillende projecten die ze heeft bezocht en toont de meeropbrengst van diverse oogsten die de principes van agroecologie volgen.
Moeten we dan terug naar het stenen tijdperk? Natuurlijk niet. Onderzoek is nodig, wetenschappelijk onderzoek dat is afgestemd op de echte noden van de boeren.

Tot slot, geloof ik in het potentieel van agroecologie, maar moet er absoluut gewerkt worden aan de economische markten. De vrijhandelsakkoorden duwen mensen in armoede, doen hen op de vlucht slaan naar Europa.
AgroEcologie kan op vele crises een antwoord bieden (financieel, water, landbouw, voedsel, klimaat, sociaal, economisch, milieu…), misschien wel het enige antwoord.

BIOGRAFIE

After 'The world according to Monsanto' and 'Our daily poison', Marie Monique Robin is back with the last documentary of her trilogy, 'The crops of the Future, a very positive investigation, showing that it is possible to tackle the food crisis together with the environmental and climate crisis. The film demonstrates, through worldwide field experiences and findings of high level experts, how to do differently by revisiting the cultivation patterns, putting at the core of the process farmers' practices.
Marie-Monique Robin a sa licence de Lettres modernes, est Maîtrise d'Allemand et de Sciences Politiques et diplômé journaliste. Elle est auteur de plusieurs documentaires, d'essais, de reportages et d'articles pour la presse écrit.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?