AA
Leugen 8

Syngenta zegt:

"Het is bewezen dat neonicotinoïden uiterst populair zijn bij landbouwers, waar ze ook worden verkocht. Ze verminderen het gebruik van andere pesticiden en ook de per hectare gebruikte hoeveelheid pesticiden. Als neonicotinoïden zouden worden verboden, zouden pesticiden worden gebruikt die nog schadelijker zijn voor bijen."

Ons antwoord :

Wie bovenstaande bewering goed leest, ziet al een zware tegenstelling met hun leugens nr. 2 en 3. De wetenschappers Mason et all. schrijven in hun studie [1]: "De voorbije 20 jaar is de bestrijding van insectenplagen verschoven van reactief naar profylactisch. Nu worden veel fungiciden, pesticiden en herbiciden op de zaden aangebracht voordat ze worden gezaaid. Het aanbrengen van het chemisch middel voordat insecten schade kunnen aanrichten, impliceert vaak regelmatige (volgens een kalender) sproeibeurten en preventieve behandelingen. Door het verschijnsel van insecten- en herbicidenresistentie zijn Amerikaanse landbouwers terechtgekomen in een pesticidetredmolen. De insecten en ook het onkruid die/dat men wil bestrijden, kan (kunnen) resistent worden tegen het herhaaldelijke gebruik van één insecticide of herbicide, zodat steeds hogere doses moeten worden gebruikt. Landbouwers en onkruidspecialisten uit het hart van de VS en uit het katoengebied, moeten betaalbare en doeltreffende strategieën trachten te bedenken om komaf te maken met het resistente onkruid dat groeit tussen herbicide tolerante gewassen. Er heeft zich een vergelijkbare resistentie bij insecten ontwikkeld, met het gevolg dat er nieuwe insecticiden moesten worden ontwikkeld.

Neonicotinoïden en fipronil bleken de ideale kandidaten te zijn om de oude generatie insecticiden te vervangen. Ze zijn zeer doeltreffend in de bestrijding van insecten, in het bijzonder zuigende insecten zoals bladluizen, en tegelijk vrij onschadelijk voor vissen en gewervelde dieren in het algemeen. In Engeland werd in 2010 dus ongeveer een derde van het bebouwbare land (van een beplante oppervlakte van in totaal ongeveer 9,9 miljoen hectare) behandeld met neonicotinoïden."

De industrie beweert dat het landbouwers helpt, maar de prijzen van insecticiden zijn de voorbije tien jaar zeker vervijfvoudigd, wat de productiekosten voor landbouwers alleen maar verhoogt. Eenvoudige en bewezen agronomische technieken zoals gewasrotatie kunnen net zo doeltreffend zijn; het zijn bovendien veel goedkopere technieken om de groei van insectensoorten, zoals diabrotica of maiswortelboorder te beperken of te controleren. Als we gewasrotatie gebruiken, hebben we gewoon geen pesticiden nodig. Als ze dan toch echt nodig zijn, zijn er andere pesticiden die we kunnen gebruiken, die niet zo schadelijk zijn (zoals vermeld door Commissaris Borg in de EP AGRI-commissie van 20 februari 2013).

Er zijn een aantal Europese wetten van kracht om alternatieve technieken aan te moedigen. De EU-richtlijn op het duurzame gebruik van pesticiden (Richtlijn 2009/128/EC) moedigt het gebruik aan van niet-chemische alternatieven voor alle gewassen; de Europese Verordening Gewasbescherming verplicht landbouwers in bepaalde zones om gewasrotatie bij mais toe te passen (Besluit Commissie 2003/766/EC over noodmaatregelen om de verspreiding van Diabrotica virgifera Le Conte in de Gemeenschap te voorkomen, Besluit van de Commissie 2006/564/EC en Aanbeveling 2006/565/EC).

_________________

[1] Rosemary Mason R., Tennekes H., Sánchez-Bayo F., Jepsen P.U. (in press) Immune Suppression by Neonicotinoid Insecticides at the Root of Global Wildlife Declines

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?