AA
Leugen 5

Syngenta zegt :

"Zaad dat is behandeld met thiamethoxam wordt al meer dan tien jaar gebruikt op miljoenen hectaren gewassen in Europa. Bij correct gebruik beschadigt de technologie de bijenpopulaties niet en precies daarom keuren veel Europese landen het gebruik ervan nog steeds goed."

Ons antwoord

Een aantal EU-lidstaten steunt momenteel het voorstel van de EC voor een gedeeltelijk verbod. Ten minste Nederland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Slovenië, Polen en Denemarken zijn voor dit voorstel.
Bovendien hebben sommige Europese landen het gebruik van bepaalde neonicotinoïden (tijdelijk) opgeschort als reactie op incidenten met acute vergiftiging van honingbijen - de meeste gevallen waren het gevolg van stofdrift tijdens het zaaien.

Frankrijk : In januari 1999 besloot de Franse minister van landbouw om Gaucho® van Bayer gedurende twee jaar te verbieden voor de behandeling van zonnebloemzaad op basis van het voorzorgsbeginsel. Het conflict kwam uiteindelijk voor het gerecht toen Bayer de ministeriële beslissing aanvocht via de administratieve rechtbank van Parijs (maart 1999). De Franse vereniging van imkers UNAF verdedigde de beslissing van de minister voor de rechtbank. In Frankrijk zijn behandelingen met imidacloprid van zaaizaad voor zonnebloemen en mais nog steeds verboden; andere zaadbehandelingen met imidacloprid (suikerbieten en granen) zijn toegestaan, net als het gebruik ervan op de bladeren van de gewassen.

Duitsland : het gebruik van een aantal pesticiden voor zaaizaadbehandeling werd in mei 2008 na een incident tijdelijk verboden. Na onderzoek hief Duitsland het tijdelijke verbod weer op, met uitzondering van clothianidin als zaaizaadbehandeling voor mais.

Italië : het gebruik van clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil voor de behandeling van zaaizaad is tijdelijk verboden. Het gebruik ervan op de bladeren van de gewassen is toegestaan.

Slovenië : zaaizaadbehandelingen voor mais en koolzaad met neonicotinoïden werden tijdelijk verboden. Het verbod was het gevolg van het vrijkomen van stof tijdens het zaaiproces. In augustus 2008 werd het verbod op de behandeling van zaaizaad voor koolzaad opgeheven, als gevolg van de verbeterde technieken voor zaaizaadbehandeling en de betere zaaimachines.

Mason et all. schrijven dat op 17 april 2012 de EU Ombudsman [15] een onderzoek opende naar bijensterfte en neonicotinoïden na een klacht van de Oostenrijkse Ombudsman Raad, "met de bewering dat de Europese Commissie (EC) geen rekening had gehouden met nieuw wetenschappelijk bewijs dat pleit voor een beperking van het gebruik van deze insecticiden als producten voor gewasbescherming. Volgens de Oostenrijkse Ombudsman Raad, suggereren vaststellingen van bijenhouders en nieuw wetenschappelijk bewijs dat bepaalde neonicotinoïden de voorbije jaren hebben geleid tot een toename van de bijensterfte."

Dr. Henk Tennekes [1] zei recent over zijn onderzoek: ''Als je naar bijen kijkt, zal de concentratie neonicotinoïden die in stuifmeel wordt aangetroffen, bijen binnen een week doden. Relatief kleine hoeveelheden volstaan al. Achtennegentig procent van de neonicotinoïden blijft actief in de bodem en heeft een impact op de vruchtbaarheid van de bodem. Er is gewoon geen veilige dosis voor deze producten. Ze vallen het genoom en het centrale zenuwstelsel aan... en hebben dus onaanvaardbare risico's! De receptoren in de hersenen waarop deze pesticiden inwerken, zijn belangrijk in de hersenontwikkeling. Deze producten werken als nicotine, waarvan geweten is dat het allerhande medische problemen bij ongeboren kinderen veroorzaakt...''

________________

[1] Rosemary Mason R., Tennekes H., Sánchez-Bayo F., Jepsen P.U. (in press) Immune Suppression by Neonicotinoid Insecticides at the Root of Global Wildlife Declines

[15] Ombudsman investigates whether the Commission should do more to combat increased bee mortality. European Ombudsman 2012. http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/11428/html.bookmark


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?