AA
Leugen 3

Syngenta zegt : "Omdat we niet geloven dat pesticiden verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte, zal een verbod op het gebruik ervan geen enkel verschil maken voor de gezondheid van bijen. Dit is ook de visie van de Zwitserse en andere regeringen. Het verbod op neonicotinoïden op mais, zonnebloem en de teelt van koolzaad zonder neonicotinoïden in Frankrijk tussen 2004 en 2008 heeft de situatie van de bijhouderij in Frankrijk niet verbeterd en heeft de zware bijensterfte in die periode niet kunnen verhinderen. Bijenkolonies blijven in elkaar storten in gebieden waar geen neonicotinoïden werden gebruikt."

Ons antwoord

De industrie en het publiek hebben geen duidelijke gegevens over waar deze neonicotinoïden wel of niet worden gebruikt. We dagen Syngenta en anderen dan ook uit om deze informatie te verstrekken, voor een open, op bewijzen en wetenschap gebaseerd debat. Tot voor kort was er geen bijencontrole in het grootste gedeelte van de EU. Waar komen hun cijfers dan wel vandaan? De industrie gebruikt een gebrek aan kennis en informatie, om vervolgens verkeerde informatie en pseudowetenschap te verspreiden en het publiek voor de gek te houden. En dat is een wijdverspreide tactiek van 'merchants of doubt' - 'handelaars in twijfel'. Die tactiek stamt al uit de tijd van de tabaksindustrie in de jaren zestig en wordt sindsdien met succes gebruikt om het doorvoeren van een doeltreffend milieubeleid tegen bijvoorbeeld zure regen of de klimaatverandering uit te stellen of zelfs volledig tegen te houden.

Syngenta citeert Zwitserland als een land dat geen neonicotinoïden gebruikt, terwijl het dat wél doet. In Zwitserland (gastland voor het hoofdkwartier van Syngenta) zijn neonicotinoïden toegestaan voor het besproeien van boomgaarden en als zaadbehandeling; zo wordt thiamethoxam (het neonicotinoïde van Syngenta) gebruikt op koolzaad en andere gewassen.

Volgens de zogenaamde Humboldt-studie (veel geciteerd door de industrie, want door haar gefinancierd) is er nergens een ban op neonicotinoïden geïntroduceerd. De realiteit is echter dat een aantal lidstaten al wel degelijk een nationale ban op enkele van deze chemicaliën heeft ingevoerd, met gunstige resultaten. Frankrijk voerde in 1999 een permanent verbod in op het gebruik van imidacloprid voor zonnebloemzaadbehandeling. Onlangs bereikte de Franse regering ook een akkoord over een permanent verbod op zaadbehandeling van koolzaad met thiamethoxam. Nadat de Franse minister van landbouw in 2004 het gebruik van het neonicotinoïde Gaucho® op maiszaad en RégentTS® voor alle gebruik in de landbouw tijdelijk verbood, rapporteerden de Franse imkers dat de bijensterfte in de zomer stopte - dit was tussen 2005-2007. Volgens het rapport herstellen de kolonies zich geleidelijk; de verliezen in de winter variëren.

Ook in Slovenië leidde een ban op neonicotinoïden tot het stilvallen van het verdwijnen van hele bijenkolonies. In Italië financierde de regering het Apenet-experiment waarin neonicotinoïden werden verboden; de onderzoekers stelden vast dat de sterfte onder de kolonies tijdens de zaaiperiode daalde van 35% tot 15%, de natuurlijke mortaliteit.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?