Publicaties

AA
TTIP en het Voorzorgsbeginsel

De onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) dreigen de ondergang te betekenen voor het Europese voorzorgsprincipe.
Dit is nochtans een hoeksteen van het Europese milieu- en gezondheidsbeleid. Het voorzorgsprincipe treedt in werking bij de introductie van een nieuwe technologie of product, waarbij onvoldoende zekerheid over de veiligheid bestaat. Wanneer er een reële kans bestaat dat die technologie of het product leidt tot serieuze of onomkeerbare schade voor de volksgezondheid of het leefmilieu, dan stelt het voorzorgsprincipe dat de producent verantwoordelijk is voor het leveren van de nodige bewijslast. Kort samengevat: beter voorkomen dan genezen. Grote multinationals, bepaalde wetenschappers – financieel afhankelijk van deze bedrijven – of dogmatische voorstanders van vrijhandel vinden dat Europa dit voorzorgsprincipe misbruikt om zo bijvoorbeeld (Amerikaanse) genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) of chemische producten te verbieden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?