Publicaties

AA
Geen wetenschappelijke consensus over de veiligheid van ggo's

Lees de volledige verklaring van ENSSER

Als wetenschappers, artsen, academici en experts uit disciplines die verband houden met de wetenschappelijke, juridische en sociale aspecten en met de veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), wijzen we met kracht de beweringen van de hand afkomstig van ontwikkelaars van genetisch gemodificeerde zaden en van bepaalde wetenschappers, commentators en journalisten dat er een ‘wetenschappelijke consensus’ zou bestaan over de veiligheid van ggo’s en dat het debat over die kwestie ‘afgelopen’ zou zijn.

Omdat de beweerde consensus over de veiligheid van ggo’s niet bestaat, voelen we ons verplicht om deze verklaring uit te geven. De bewering dat er wel een consensus bestaat, is misleidend en stelt het momenteel beschikbare wetenschappelijke bewijs en de grote verscheidenheid aan meningen onder wetenschappers over deze kwestie onjuist voor. Bovendien werkt de bewering een klimaat van zelfgenoegzaamheid in de hand dat kan leiden tot een gebrek aan regelgevende en wetenschappelijke strengheid en gepaste behoedzaamheid, wat mogelijk de gezondheid van mensen en dieren en het milieu in gevaar brengt. De wetenschap en de samenleving gaan niet te werk volgens een opgebouwde consensus, aangezien gangbare kennis altijd blootstaat aan goed gefundeerde betwisting en verwerping.

We bevestigen de noodzaak van verder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en een zaakkundig publiek debat over de veiligheid van genetisch gemodificeerde producten en we sporen de voorstanders van genetische modificatie aan om dat ook te doen. Hieronder vindt u een aantal van onze bezwaren tegen de bewering over een wetenschappelijke consensus.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?