Persberichten

AA
Werkprogramma Europese Commissie 2017 gemiste kans op verandering


Vandaag stelde het Europees parlement een lijst met wensen op voor het werkprogramma van de Europese Commissie in 2017. Namens de Groenen onderhandelde collega Bas Eickhout over de resolutie. Zo konden we de aangenomen resolutie weliswaar verbeteren, maar uiteindelijk is de koerswijziging die het Europees Parlement vraagt te mager voor ons om te ondersteunen.

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: “De Brexit wordt door iedereen getypeerd als een wake up call, maar echt wakker wil de meerderheid van dit Parlement niet worden. Wakker worden om de koers te verleggen is blijkbaar te veel gevraagd.”

Staes constateert dat er onvoldoende wordt gebroken met het huidig beleid. Zo gaat de bezuinigingsdwang van de Europese Commissie ten koste van een sociaal Europa, het grijsgedraaide idee dat een focus op economische groei alleen genoeg is om welvaart te behouden, en het nalaten om te kiezen voor een volledig duurzame economie. “In heel Europa voelen mensen zich niet langer beschermd tegen banken en multinationals. We zien toenemende concurrentie tussen lidstaten om belastingvoordeel te geven aan bedrijven terwijl de burger de prijs van de crisis betaalt. Het roer moet om. Het belang van de Europeanen moet boven nationale belangen of die van multinationals komen te staan”.

De Groene fractie in het Europees Parlement diende een eigen resolutie in om die nieuwe koers uiteen te zetten. Een Europa dat werkloosheid en armoede als prioriteit aanpakt en waarin duurzaamheid centraal staat. De groenen eisen daarvoor een omvangrijk Europees groen investeringsprogramma met nieuwe publieke middelen, deels gefinancierd met een ambitieuze aanpak van belastingontwijking. Ook vraagt de groene resolutie om een grondige herziening van de begrotingsregels (het stabiliteitspact) en het economisch beleid voor de eurozone: eurolanden moeten productiever worden door beter onderwijs en investering in innovatie in plaats van telkens te bezuinigen op de publieke sector en sociale zekerheid. Landen met een groot handelsoverschot zoals Duitsland en Nederland moeten eindelijk gaan investeren en een loonbeleid voeren dat de eurozone de mogelijkheid biedt om op een sociaal draaglijke manier te herstellen.

Duurzaamheid wordt wat de groenen betreft hét centrale criterium voor al het Europees beleid. De EU moet dringend met plannen komen hoe de Europese industrie volledig duurzaam kan worden bovenop de bestaande circulaire economie-voorstellen. De groenen dringen verder aan op een menselijk en realistisch vluchtelingenbeleid met gereguleerde legale manieren om naar de EU te migreren. Tenslotte doet de groene fractie een reeks voorstellen om het democratisch proces en de transparantie van besluitvorming in de EU te vergroten.

De resolutie van de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen bevat dankzij de inzet van de groenen enkele goede elementen zoals het uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstoffen, nieuwe regels voor de aanpak van belastingontwijking en democratisering van het economisch beleid voor de eurozone. De resolutie borduurt echter te veel voort op gefaalde recepten zoals aanhoudende bezuinigingen, deregulering en schadelijke handelsakkoorden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?