Persberichten

AA
Weerstand tegen transparantie bankenbonussen is onverantwoord

Omdat morgen de onderhandelingen over de bankregels tussen Europees Parlement, Raad en Commissie van start gaan, roept de groene fractie de ministers van Financiën op hun weerstand tegen meer transparantie en bonussen op te heffen. Europarlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) is mede-onderhandelaar.

Bart Staes, Europarlementslid voor Groen: "De EU heeft dringend nood aan een akkoord over deze cruciale wetgeving voor banken, maar de onverzoenlijkheid tussen de nationale regeringen staat een deal in de weg."

Deze wetgeving moet voor banken voldoende kapitaalsdekking garanderen. Tegelijk mag de kans niet gemist worden om goede maatregelen op lange termijn te nemen, zoals de bankbonussen en meer transparantie.

"De EU-regeringen moeten hun kop uit het zand halen. De druk vanuit de Europese burgers en dus het Europese parlement is groot. Het voorstel is om de bonussen te begrenzen op 100% van het jaarinkomen (aan een 1:1 index). De weerstand hiertegen blijft onbegrijpelijk", meent Staes.

Een andere sleutelelement betreft meer transparantie, maar krijgt ook de nodige tegenstand. Het Parlement wil graag een land-per-land verantwoording over de rekeningen en de winsten van de bankactiviteiten, zodat duidelijkheid komt over belastingsinning en het tegengaan van belastingsontduiking.

"Zonder een akkoord over deze twee basiseisen, kan het Europees parlement moeilijk instemmen met het totaalpakket. Daarom vragen we dat de ministers van Financiën hun oppositie aan de kant zetten en instemmen met wat het EP - op basis van gezond verstand - vraagt", besluit Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?