Persberichten

AA
Vrijlating Arjan Erkel overwinning voor stille diplomatie
“De vrijlating van Arjan Erkel is een overwinning van de stille, doorgedreven diplomatie.” Dat zegt Bart STAES (Groen!), europarlementslid en voorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland. Vanuit die functie heeft het Antwerpse EP-lid - in nauwe samenwerking met Artsen Zonder Grenzen en de familie Erkel - de druk op de ketel gehouden om Erkel vrij te laten. “De omstandigheden waarin Arjan is vrijgelaten zijn voorlopig nog onbekend,” weet Staes, “maar hij verkeert in een goede gezondheid. De opluchting is groot bij iedereen die bij het dossier is betrokken.” In de zomer van 2002 werd de Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Daghestan ontvoerd. Tot voor vandaag was enkel geweten dat hij waarschijnlijk nog in leven was. “De diplomatie heeft hier traag, maar niettemin zeer nadrukkelijk gewerkt. Niet in het minst vanuit het Europees parlement,” zegt Bart Staes. “Tijdens de Straatsburgzitting van juli vorig jaar al bezocht ik met Arjans ouders de Europese fractievoorzitters en parlementsvoorzitter Pat Cox. Toen werd in het EP ook een eerste keer bij resolutie voor aandacht voor het dossier gevraagd.” “Samen met de internationale crisiscel van AzG-Zwitserland probeerden we Arjans ontvoering in de politieke actualiteit te houden. We trokken daarvoor onder meer naar de Europees commissarissen Chris Patten (Buitenlands Beleid) en Poul Nielson (Ontwikkelings- en Humanitaire Zaken) en stuurden een uitgebreide briefing naar Commissievoorziter Romano Prodi. In februari jl. amendeerden we het rapport-Belder over de betrekkingen met Rusland en eind maart nog konden we Cox ervan overtuigen de kwestie nogmaals aan te kaarten bij de Russische president Poetin.” “Tijdens de bijeenkomsten van onze delegatie en tijdens bezoeken aan Rusland bespraken we de ontvoering niet alleen met onze Russische collega’s, maar ook met de ambassadeurs van alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten in Moskou, met Russische legercommandanten in Tsjetsjenië en zelfs met de directeur-generaal van de Russische geheime dienst FSB, vroeger KGB. Vorige week was Erkel het gespreksonderwerp tijdens het onderhoud met mijn Russische co-voorzitter Morozov, ondervoorzitter van de Doema. Al dat stille werk - voor de Russen vaak tot vervelens toe - zorgt er nu mee voor dat Arjan Pasen in vrijheid kan vieren.” * EP-resolutie juli 2003 - punt 16 * Rapport Belder met amendement Staes - punt 11
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?