Persberichten

AA
Vrij verkeer van werknemers blijft overeind als hoeksteen van de Europese samenwerking

Het bashen van Oost-Europeanen moet stoppen. Dat vindt een overgrote meerderheid van de Europarlementsleden. In een stemming vandaag werden de uitlatingen van de Britse premier Cameron en andere politici in Duitsland en Nederland om het vrij verkeer van werknemers in te perken, veroordeeld. Bart Staes, Europarlementslid Groen, steunde de resolutie tegen het feitenvrije en populistische debat over EU-arbeidsmigratie en signaleert dat de problemen eerder bij de regels over het vrij verkeer van diensten liggen.

Bart Staes: "De trend om te roepen dat het vrij verkeer en de rechten van EU-inwoners op sociale zekerheid ingeperkt moet worden is zorgwekkend. Het suggereert eerste- en tweederangs Europeanen. Specifieke problemen zoals verdringing, uitbuiting of fraude met uitkeringen kunnen en moeten opgelost worden zonder aan het recht op vrij verkeer te tornen.”

Het vrij verkeer is een hoeksteen van de Europese samenwerking waarvan burgers, inclusief de duizenden Belgen in andere EU-landen, én de economie profiteren. De groenen willen dat het principe van non-discriminatie van EU-burgers beter wordt nageleefd. Een ongelijke behandeling tussen nationaliteiten, zoals het beperken van sociale zekerheid of het beperken van de toegang tot de arbeidsmarkt, vergroten de problemen: "Het recht op vrij verkeer van werknemers wordt onterecht als oorzaak gezien voor problemen die bestaan met uitbuiting, onderbetaling of verdringing van werknemers. Als EU-arbeidsmigranten daadwerkelijk gelijke rechten hebben, prijzen ze lokale werknemers niet langer uit de markt", aldus Staes.

De groenen betreurt dat het debat over problemen rond EU-arbeidsmigratie zich niet concentreert op het vrij verkeer van diensten, dat veel meer de oorzaak is van de zorgen rond arbeidsmigratie. Staes: "Schijnzelfstandigheid, detachering en trucs met uitzendbureaus zijn allemaal zaken die legaal mogelijk zijn onder de Europese regels voor vrij verkeer van diensten. Laten we het EU-arbeidsmigranten gemakkelijk maken om in reguliere arbeidscontracten te werken tegen dezelfde voorwaarden als binnenlandse werknemers en de bedrijven die misbruik maken van de regels hard aanpakken.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?