Persberichten

AA
Vredesvoorstellen vanuit de burgermaatschappij
Op 11 en 12 december a.s. organiseert europarlementslid Bart STAES (Groen!) samen met Pax Christi en het Tsjetsjeens wereldcongres een conferentie over Tsjetsjenië. Staes, voorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland, houdt daags voordien, op de internationale Dag van de Mensenrechten, een academische lezing over dit onderwerp aan de universiteit van Maastricht. 11 december is een symbolische datum: op die dag begon in 1994 de eerste Tsjetsjeense oorlog. Nu, negen jaar later, is de Tsjetsjeense kwestie een loopgravenoorlog geworden, zeker politiek. Noch in Rusland noch in Tsjetsjenië bestaat de politieke wil én kracht om de situatie ten goede te keren. De recente presidentsverkiezingen in de Tsjetsjeense Republiek vormden geen oplossing. Integendeel: ze sloten alle openingen naar onderhandelingen af. De internationale gemeenschap schijnt zich bij de feiten neer te leggen. Onder druk van bovenaf verkondigen de Russische media graag dat het met Tsjetsjenië de goede kant op gaat. Het merendeel van de Russische bevolking, maar ook een groot gedeelte van de niet-Russen neemt stilaan aan dat dit de waarheid is. De recente aanslagen bewijzen het tegendeel. De conferentie "De verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap in een het vinden van een vreedzame oplossing voor het Russisch-Tsjetsjeens conflict" vertrekt vanuit het dagelijks leven van Tsjetsjenen en Russen. Op niveau van de burgermaatschappij is het streven naar een authentiek vredesproces sterk aanwezig. Met Russische, Tsjetsjeense en Europese vertegenwoordigers uit het middenveld streven Staes en Pax Christi naar een duurzame vrede vanuit een inspiratie van actieve geweldloosheid. *** Op 10 december om 20u. spreekt Bart Staes in het kader van het Studium Generale van de Universiteit van Maastricht over Tsjetsjenië. De toegang is vrij. Plaats: Aula van het Bestuursgebouw van de Universiteit van Maastricht, Minderbroedersweg 4-6, in wandelafstand van het Vrijthof. ***
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?