Persberichten

AA
Voorstelling programma 'Ten Vrede'
De hoofdmoot van het concert bestaat uit het optreden van buitenlandse artiesten of groepen. Zij komen allen uit een gebied of regio dat nu of in het recente verleden conflicten kent of kende. Uit de affiche blijkt dat het gebied waaruit zij komen muzikaal ook heel wat te bieden heeft. Al deze artiesten hebben de eigenheid van hun cultuur behouden, maar boetten daarvoor toch niet in aan internationale uitstraling. Deze groepen worden telkens ingeleid door artiesten uit eigen land. Tijdens de podiumwissels stellen organisaties die in Vlaanderen actief zijn op het gebied van vredeswerking zich voor aan het publiek. Het IJzerbedevaartcomité wil niet een zoveelste festival in de rij organiseren. Het gaat in de eerste plaats om een vredesmanifestatie. De organisatie daarvan wordt gedragen door de brede Vlaamse en vredesbewegingen. Deze sloegen de handen in elkaar om lessen te trekken uit de duizenden offers van ‘vredesidealisten’. Zij kanten zich principieel tegen het gebruik van geweld en terreur in al zijn vormen en op alle niveaus. Aan duizenden – vooral – jonge mensen brengen zij de boodschap van VREDE-VRIJHEID-VERDRAAGZAAMHEID over.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?