Persberichten

AA
Voorstel energiebelasting stap in goede richting

De Europese Commissie bespreekt vandaag een plan om de richtlijn over energiebelasting te herzien. In de richtlijn staan bindende minimumaccijnzen op energie zoals transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte. Groen! is verheugd over de wijzigingsvoorstellen zoals het invoeren van een CO2 belasting voor de transportsector, de landbouw en huishoudens.

Groen! Europarlementslid Bart Staes: "Dit is een welkome stap in de juiste richting. Groen! is altijd groot voorstander geweest van vergroening van het belastingstelsel: beprijs vervuiling en maak arbeid goedkoper. Momenteel is de belasting op kolen relatief laag, terwijl dit één van de meest vervuilende brandstoffen is. Europa wil de groenste economie van de wereld worden. Maar dan moeten we natuurlijk wel de juiste prikkels geven. Ik steun daarom het voorstel van de Europese Commissie om de energiebelasting te hervormen en een CO2 belasting te introduceren. Drie vliegen in één klap: we stimuleren zowel energiebesparing, CO2 reductie als de overgang naar duurzame energie."

Minder blij is Staes met alle uitzonderingen: "Zowel nu als in de toekomst komen bedrijven, de grootste energieverbruikers, er het beste vanaf. Terwijl het principe "de vervuiler betaalt" zou moeten gelden. Helaas is het nu: hoe meer energie je verbruikt, hoe minder je betaalt. Ook in Nederland ontzien we momenteel de grootverbruikers: zij worden deels vrijgesteld van energiebelasting en komen daarnaast in aanmerking voor allerlei fiscale kortingen. Hiermee ontmoedig je energiebesparing. Ik roep de Commissie op om de voorgestelde uitzonderingen voor de energie-intensieve industrie te schrappen in het uiteindelijke voorstel."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?