Persberichten

AA
Voorlaatste horde in CETA vandaag genomen

 

De commissie Internationale Handel van het EP keurde deze ochtend het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU (CETA) goed en gaat hiermee in tegen wat de Groenen, samen met vele burgers en middenveldorganisaties, hadden gehoopt. Bart Staes, zelf rapporteur voor advies in de milieucommissie, reageert ontgoocheld en waarschuwt: "Europa wil tot elke prijs zijn handelsbelangen voorop stellen, maar verliest de juridische context volledig uit het oog. Ik heb mijn twijfels wie hier de vruchten van zal plukken."

Na de milieucommissie, geeft nu ook de commissie internationale handel groen licht, waarmee de weg voor een goedkeuring door het voltallige parlement half februari helemaal geplaveid ligt.
Staes: "We zullen strijden tot het laatste moment. We hadden meer tijd gevraagd, krijgen die met mondjesmaat en zien dat dit vruchten afwerpt. Hoe meer parlementsleden de tijd nemen om de deal onder de loep te nemen, hoe meer vragen gesteld worden bij dit akkoord. We hebben nog drie weken tot de finale stemming. In essentie willen we dat het Hof van Justitie de wettelijkheid onderzoekt, we hebben daar - samen met heel wat analisten - onze bezorgdheden over."

Zodra CETA is goedgekeurd wordt het zogenaamde CETA Joint Committee opgericht. Dit orgaan bestaat uit Canadese en Europese ambtenaren en wordt voorgezeten door de Canadese minister van Handel en de Europese Handelscommissaris. Het Joint Committee krijgt de macht om de bijlagen van CETA te wijzigen en verdragsteksten te interpreteren. Zo kan het bijvoorbeeld beslissen over eisen inzake voedselveiligheid om te mogen importeren naar de EU.

Staes: “Dit soort besluiten moeten democratisch te controleren zijn. Europarlementsleden die instemmen met CETA zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de parlementaire controle, nemen hun taak niet serieus.”

Staes: "Ons verzet tegen CETA is niet gebaseerd op een protectionistische agenda maar op het uitdrukkelijk verlangen dat internationale handel ten dienste moet staan van duurzame ontwikkeling waarbij handel ook rekening houdt met werknemersrechten en milieustandaarden. Hoogtijd dus dat de Europese Unie haar handelsbeleid bijstelt, wil ze opnieuw vertrouwen krijgen van de burgers."

Nu een meerderheid van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten in de handelscommissie haar goedkeuring gaf aan CETA, is de kans groot dat het gehele Europees Parlement in februari zal volgen. Als er dan opnieuw een meerderheid is, kan CETA voorlopig in werking treden en begint de ratificatie in de 28 EU-lidstaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?