Persberichten

AA
Voorkeursbehandeling CO2-uitstoot luchtvaartsector: maat vol voor Europarlement

 

 

"De tijd waarin de luchtvaartsector op klimaatbeleid keer op keer de dans ontspringt, komt tot een einde." Groen europarlementslid Bart Staes is erg te spreken over de uitslag van de stemming in de milieucommissie van het Europarlement. De Groene fractie schreef mee aan de plannen om de aanpak van CO2 door de luchtvaart flink op te voeren. "Met deze stemming geven we een duidelijk signaal af."

 

 

Luchtvaart valt onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). De milieucommissie heeft vandaag een positie ingenomen op de ETS-regels die voor de luchtvaartsector in de periode 2021-2030 moeten gaan gelden. De regels maken onderscheid tussen vluchten die volledig binnen de EU plaatsvinden, en vluchten van buiten de EU naar een EU-land (of omgekeerd).

 

 

Staes: “Vluchten binnen de EU krijgen momenteel veel te veel rechten; En bovendien, het overgrote deel van die rechten krijgen ze gratis. De milieucommissie wil minder uitstootrechten in 2021 gecombineerd met een jaarlijkse afname in rechten. Alle sectoren moeten immers de uitstoot terugbrengen, willen we de doelstellingen van het Parijsakkoord halen. Daarnaast moet voor de helft van alle rechten betaald gaan worden. Persoonlijk had dat van mij honderd procent mogen zijn."

 

 

Ook voor vluchten van en naar de EU is de milieucommissie strikt: die moeten vanaf 2021 emissierechten gaan kopen. Staes: “In 2016 heeft ICAO, de internationale luchtvaartorganisatie van de VN, een klein stapje in de richting van een internationaal beprijzings-mechanisme voor luchtvaartemissies gezet. Die deal was echter heel zwak, en moet nog verder uitgewerkt worden. Daarom wil het Europees Parlement druk op de ketel houden. Eerst zien, dan geloven.”

 

Tot slot wil de milieucommissie dat de non-CO2-uitstoot van de sector aangepakt gaan worden. Staes: "De focus ligt altijd op CO2. Kijk je echter ook naar de andere uitstoot van vliegtuigen dan is de klimaatpact nog enkele malen groter."

 

Na het zomerreces zal het volledige Europees Parlement over de plannen van de milieucommissie. Nadat ook de EU-landen hun gezamenlijke positie hebben ingenomen zullen de onderhandelingen over het uiteindelijke wetsvoorstel van start gaan.

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?