Persberichten

AA
Voorgestelde economische maatregelen zijn te kortzichtig

Via een pakket van 6 rapporten maakte het Europees Parlement vandaag zijn positie duidelijk over Europees economisch bestuur. Groen! en Ecolo zijn het eens over de dringende noodzaak van een strenger Europees economisch toezicht en de hervorming van het stabiliteitspact, maar stemden tegen 3 rapporten omdat die te eenzijdig op bezuinigingen gericht zijn en een stevige, duurzame economie in de weg staan.

Bart Staes, Groen! Europarlementslid, zei na de stemming: "Het groei- en stabiliteitspact moet dringend aangepast worden, maar de kortzichtige benadering van de centrumrechtse partijen in Parlement en Raad, bieden geen goede basis voor een geloofwaardige en coherente hervorming. Het eenzijdig focussen op bezuinigingen zonder te zoeken naar het verhogen van de inkomsten is geen basis voor een duurzaam fiscaal beleid. De armoede in de Europese Unie zal zo alleen maar toenemen. Fiscale consolidatie moet volgens ons gekoppeld worden aan overheidsinvesteringen en andere collectieve bestedingen, willen we meer jobs creëren en al te grote sociaal-economische instabiliteit voorkomen. Je kunt geen kwalitatief onderwijs eisen en tegelijkertijd de budgetten daarvoor naar beneden halen."

De groenen pleiten al langer voor een macro-economische aanpak waarbij de handelsbalansen van de verschillende lidstaten meer in evenwicht moeten worden gebracht.

Philippe Lamberts, woordvoerder voor Ecolo: "We hebben altijd een ambitieus economisch beleid op basis van solidariteit en verantwoordelijkheid nagestreefd. Economische maatregelen moeten in een breder kader geplaatst worden waar ook andere elementen deel van uitmaken. Bijvoorbeeld een zekere fiscale gelijkschakeling in Europa (25% Europese vennootschapsbelasting) of het nemen van maatregelen die de cyclische crisis net doorbreken, zoals bijvoorbeeld investeren in Europese energie-infrastructuur. "

De groenen steunden de rapporten over de macro-economische pijler wel, waar een allesomvattende en systematische benadering, toekomstige crisissen kan voorkomen. De groene fractie in het EP steunde ook het rapport over het uitwerken van fiscaal raamwerk, dat voor de nodige transparantie en onafhankelijke controle van budgettaire gegevens zal zorgen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?