Persberichten

AA
Vondst hoogtechnologische groeibevorderaars in West-Vlaanderen. Vandemeulebroucke, Staes en Maes willen strijd tegen 'hormonenmaffia' aanzwengelen.
De gevonden hoeveelheid verboden middelen was voldoende om ruim 800.000 runderen te behandelen. Dat is evenveel als het jaarlijks aantal geslachte runderen.

De federale ministers van landbouw en volksgezondheid publiceerden begin februari 1999 een reeks positief ogende statistieken. Beide bewindslieden meenden daardoor duidelijk te kunnen maken dat de strijd tegen de sjoemelaars in de veeteelt gewonnen was. Niets is dus minder waar.

Geen victorie kraaien

Marc Timperman, de nationale bijstandsmagistraat inzake de bestrijding van de hormonencriminaliteit, waarschuwde reeds in september 1998 in zijn openingsrede van het gerechtelijk jaar 1998-1999 voor te vroeg victoriegekraai. Hij wees erop dat de voorhanden zijnde statistieken onvoldoende kwalitatief samengesteld zijn en bovendien vatbaar voor meerdere interpretaties. Zo stelde hij toen letterlijk: "Dalende cijfers kunnen het bewijs zijn dat er inderdaad minder gespoten wordt. Maar het kan ook dat er produkten gebruikt worden die nog niet opspoorbaar zijn." Hij had overschot van gelijk.

De voorbije tien jaar werden er zonder enige twijfel een reeks positieve zaken gerealiseerd. Zo kwam er een nieuwe hormonenwet (11 juli 1994) en bestaat er zonder enige twijfel een grotere alertheid en expertise bij het gerecht voor dit soort criminaliteit. Bovenal echter vormt hormonencriminaliteit een onderdeel van de georganiseerde misdaad. Noch de federale, noch de Europese overheid beschikken over de gepaste middelen en technieken om de internationale misdaad op een adequate wijze aan te pakken.

Een actieplan

De voorbije tien jaar slaagde men er enkel in de basis van de hormonenpiramide aan te pakken.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?